SERVISNE INFORMACIJE za dan 16.12.2021.

2 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 34 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 9 lica.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas nema planskih prekida u isporuci vode.

Elektro – distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 08,30 do 15,30 sati planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Gornja Ljusina TS Drenova glavica, Gornja Ljusina, Donja Ljusina, Ljusina škola i Ljusina pilana i povremeni prekidi od 08,30 do 08,45 i od 15,15 do 15,30 sati na dalekovodu Otoka. Radovi na dalekovodima.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mokrim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost od 50 do 100 metara.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 2 C , vlažnost zraka 97 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 95 cm, u Bosanskoj Otoci 139 cm (NV).

RAdioBK

Podijeli ovaj članak