PREDSTAVLJAMO: Samra Mehić, kandidatkinja Stranke za BiH za Skupštinu USK

3 min. čitanja

Samra Mehić, rođena 1989. godine u Bužimu. Srednjškolsko obrazovanje stiče u rodnom gradu, opća Gimnazija, dok visoko obrazovanje stiče na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet Političkih nauka. Magistrica je iz oblasti socijalnog rada.

Aktuelna je ministrica u Vladi Unsko-sanskog kantona, čiji mandat bilježi do sada nevjerovatne rezultate u razvoju privrede na području kantona.

Ispred USK-a imenovana za obuku PRIDE programa, te kroz trogodišnju edukaciju, postala jedan od prvih trenera za hranitelje i stručne radnike na podrčju  Federacije BiH.

Sudjelovala na različitim sastancima, edukacijama, konferencijama, stručnim skupovima iz raznih oblasti, te stekla mnoge Certifikate. Sudjelovala u izmjenama zakonskih i podzakonskih akata, izradi zakona, strategija i drugih dokumenata, te pružala podršku kroz sudjelovanje u različitim istraživanjima. Također pružala mentorstvo za studente tokom obavljanja studentske prakse i diplomirane studente prilikom odrađivanja pripravničkog staža. Uvodničarka je i panelistica na Okruglim stolovima i Konferencijama, edukatorica, te koordinatorica kroz razne projekate. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu u vladinom i nevladinom sektoru.

Kao minstrica u Vladi USK-a ostvarila zapažene rezultate i s razlogom se može reći da je najbolji ministar privrede od osnivanja kantona, a činjenice i argumenti su dokaz tome, te je neophodno istaknuti da je Ministarstvo privrede u proteklom periodu od godinu i pol dana izdvojilo preko 9,5 miliona KM za podršku razvoja privrede na području USK-a, sa posebnim akcentom na proizvodnju, preko milion KM kada je u pitanju podrška razvoju poslovnih zona na području USK, preko 700.000 hiljada KM za podršku kapitalnim projektima, preko 2 miliona KM prema nižim nivoima vlasti, te podršku za mnoštvo drugih programa i projekata. Odnosno godišnji budžet sa nepuna dva miliona KM povećala u tako kratkom vremenu na skoro 10 miliona.

Kada je riječ o turizmu i razvoju turizma, po prvi put u skladu sa Strategijom razvoja kantona i Zakonom o turizmu, ministarstvo izdvojilo preko 2,5 milona KM kroz razne programe kao što su program za podršku razvoju turizma, program podrške nižim nivoima vlasti i drugi programi. Također izdvojili sredstva i pristupili izradi Strategije razvoja turizma USKa, te izradili mobilnu aplikaciju Visit USK, kao i brošure sa svim prirodnim bogastvima koja ima naš kanton.

Radili na omogućavanju proizvodnje zelene energije na području našeg kantona, te shodno tome radili na sistemskom Zakonu o koncesijama sa kojim se omogućava potencijalnim domaćim i stranim investitorima proizvodnja solarne energije.

Dakle, Samra je zaista uspješna ministrica, sve ovo postigla u polumandatnom obnašanju ove funkcije i gdje joj je granica, to možemo znati samo ukoliko  joj damo priliku da nastavi svoj rad na ovom polju, te da da svoj doprinos i na svim drugima poljima jer vjerujemo da za nju ne postoji prepreka da bi uspjela i odradila zamišljeno.

Zajedno za jedno!

Podijeli ovaj članak