Bakiru Kudiću i Amini Durmić iz Velike Kladuše Zlatna i Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu

2 min. čitanja

Bakir Kudić iz Velike Kladuše dobitnik je priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu, a Amina Durmić iz Velike Kladuše dobitnica je Srebrene značke Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu.

Bakir i Amina su uz sjajne rezultate uspješno završili Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, jedan od najtežih i najzahtjevnijih fakulteta. Ova priznanja uručena su im na svečanoj promociji diplomanata i magistranata za 2022. godinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održanoj u utorak 13. decembra 2022. godine.

Pored Zlatne značke Bakir je dobitnik i fakultetskog priznanja Ponos dekana na integriranom studijskom programu Medicina za akademsku 2021/2022. godinu.

Nakon uspješno okončanog studija dr. Bakir Kudić je prihvatio angažman na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a dr. Amina Durmić je svoj profesionalni put započela u Domu zdravlja Velika Kladuša

Priznanje Zlatna značka dodjeljuje se za postignuti izuzetan uspjeh u studiju studentima fakulteta, akademija, centara Univerziteta u Sarajevu koji su u redovnom roku odbranili završni rad i završili studij u roku s prosjekom ocjena koje nisu niže od 9,50.

 

 

Priznanje Srebrena značka dodjeljuje se za postignuti uspjeh u studiju studentima fakulteta, akademija, centara Univerziteta u Sarajevu koji su u redovnom roku odbranili završni rad i završili studij u roku s prosjekom ocjena koje nisu niže ocjena 9,0.

Podijeli ovaj članak