SERVISNE INFORMACIJE za dan 20.04.2022.

2 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da je u proteklom periodu zabilježeno slijedeće:

U 11,45 sati Jezerski krivično djelo – nesavjesno čuvanje pasa i drugih opasnih životinja od strane 1 lica. Izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom krivičnom djelu.

U 18,10 sati Bos.Otoka ul.Unska saobraćajna nezgoda – udar traktora u metalnu ogradu. Materijalna šteta. Uviđaj izvršen. Prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 29 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 2 lica.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 07,30 do 09,30 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Hasana Kikića. Radovi na mreži.

Elektro – distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po mokrim kolovozima Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro – meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 3°C , vlažnost zraka 99% , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 67 cm, u Bosanskoj Otoci 107 cm (NV).

Podijeli ovaj članak