Projekt izrade Studije valorizacije za zaštitu rijeke Krušnice: Ministri Kardašević i Imširović u radnoj posjeti Bosanskoj Krupi

2 min. čitanja

Danas je u Kabinetu gradonačelnika Bosanske Krupe održan sastanak na temu zaštite rijeke Krušnice. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Armin Halitović sa saradnicima, ministar privrede Armin Kardašević sa saradnicima, te ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Almir Imširović.
Bosanska Krupa poznata je po brojnim prirodnim ljepotama i fenomenima, a jedno od njih je i vrelo rijeke Krušnice. Rijeka koja se u cijelom svom vodotoku nalazi isključivo na području grada Bosanska Krupa, obiluje jedinstvenim bogatstvom flore i faune čemu svjedoči prisustvo riječnog raka, endemskih vrsta riba i autohtone pastrmke, raznih vrsta ljekobilja, trava, te rijetkih paprati.
Na današnjem sastanku se razgovaralo o trenutnom stanju na području vodotoka rijeke Krušnice, specifičnostima i karakteristikama ove rijeke, ali i o koracima i aktivnostima koji se poduzimaju i koji se planiraju poduzeti kako bi se iznašao najbolji model zaštite rijeke Krušnice od negativnog uticaja ljudskog faktora.

Grad Bosanska Krupa trenutno implementira projekt „Izrada Studije valorizacije za zaštitu rijeke Krušnice“ kojeg zajednički sufinanciraju Grad Bosanska Krupa i Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK. Studija valorizacije bi do kraja godine trebala biti završena, a istom bi se između ostalog definisali i naredni koraci u pogledu zaštite rijeke Krušnice.
Ministri Kardašević i Imširović su pozdravili napore Grada da sačuva ovo jedinstveno prirodno područje, te stavili se na raspolaganje u pružanju podrške u svim narednim koracima.

Podijeli ovaj članak