Povrede od ujeda psa, pad u pećinu – intervenirala policija i vatrogasci

3 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da je u 12,15 sati dežurni iz hitne služba Doma zdravlja dojavilo da je jedno lice zadobilo povrede od ujeda psa na lokalnom putu Veliki Badić. Riječ je o krivičnom djelu(KD) -nesavjesno čuvanje pasa ili drugih opasnih životinja od strane 1 lica.Nakon kompletiranja predmeta izvještaj Kantonalnom tužilaštvu o počinjenom KD-u.

Vatrogasna jedinica izvještava da je imala tehničku intervenciju u 15,52 sati Zalin.Dojava da je u pećinu dubine oko 15 metara upalo jedno lice.Na lice mjesta izašla tri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.Lice izvučeno iz pećine u 17,30 sati.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 33 pacijenata, za KB “Dr. Irfan Ljubijankić” upućeno 4 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 09,00 do 15,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Lipik. Sanacija kvara na mreži., i od 07,30 do 10,00 sati u ul.Otočkih heroja.Radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planski prekida u isporuci električne energije.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mokrim kolovozima.

Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 15 C , vlažnost zraka 97 % , dok je vodostaj rijeke Une 30 cm (NV).

Operativni centar Civilne zaštite

Bosanska Krupa

Podijeli ovaj članak