SERVISNE INFORMACIJE za period od 22.10. do 25.10.2021.

3 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavjeÅ”tava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

22.10. u 23,00 sati ul.Radnička naruŔavanje javnog reda i mira propuŔtanjem dužnog staranja o maloljetnom licu. PrekrŔajni nalog na 1 lice.

U 11,40 sati Ljusina Krivodol saobraćajna nezgoda – sudar dva putnička motorna vozila. Matrijalna Å”teta. Uviđaj izvrÅ”en. PrekrÅ”ajni nalog na 1 lice.

23.10. u 20,40 sati Bos.Otoka Bukovska naruŔavanje javnog reda i mira naročito drskim ponaŔanjem od strane 1 lica. PrekrŔajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvjeŔtava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 108 pacijenata, za KB ā€œDr. I. Ljubijankićā€ je bilo upućeno 13 lica. Na porodiliÅ”tu nije bilo prinova.

JKPā€œ10. Juli ā€Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 08,00 do 15,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Lipik. Sanacija kvara na mreži.

Elektro-distribucija izvjeÅ”tava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 08,30 do 11,30 sati planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu RMK trafostanice Energomont,Krčana nova,Tećija i Dolovi.Radovi na dalekovodu.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

SlužbeĀ Ā  zaĀ Ā  održavanjeĀ Ā  putevaĀ Ā  naĀ Ā  područjuĀ Ā  općineĀ Ā  BosanskaĀ Ā  KrupaĀ Ā  obavjeÅ”tavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poÅ”tivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteoroloÅ”ka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 0 C , vlažnost zraka 90 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 30 cm, u Bosanskoj Otoci 83 cm (NV).

Podijeli ovaj članak