Održana sjednica Gradskog vijeća Bosanska Krupa: 200.000 maraka za poticaj poljoprivredi

4 min. čitanja

Vijećnici Gradskog vijeća Bosanska Krupa juče su održali svoju drugu sjednicu na kojoj su nakon nešto izmijenjenog dnevnog reda u odnosu na predloženi, razmatrali trinaest tačaka.

Iako je bilo planirano, juče je sa dnevnog reda povučen Prijedlog odluke o organizaciji i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području grada Bosanska Krupa, a dodan Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta koja se odnosila na JU “Dječije obdanište i dom učenika“. Takođe sa predloženog dnevnog reda povučen je i Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa. Na ovoj tematici, ali i tačkama u kojima su se mijenjali članovi radnih tijela Gradskog vijeća i Radija Bosanska Krupa otvorila se polemika oko slijeda u postupku imenovanja novih odnosno razrješenja starih članova. Obzirom da bi slijed bio razrješenje starog, imenovanje novog, u slučaju Općinske izborne komisije situacija je drugačija. Naime, predsjedavajući Gradskog vijeća Alen Lipovača obavijestio je vijećnike da je na upit, od CIK BIH dobio odgovor da se prvo raspiše konkurs za popunu OIK Bos.Krupa pa tek onda razrješava dužnosti stari član. Pitanja pojedinih vijećnika su išla u pravcu šta ako član opozove svoju ostavku što se već jednom desilo, kako će se u tom slučaju postupiti. No na kraju vijećnici su postupili prema uputama CIK-a BiH. Podsjećamo, Aida Šertović, dugogodišnji član OIK Bos.Krupa podnijela je ostavku početkom marta ove godine.

Vijećnici su juče prihvatili i Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izradu Statuta grada Bosanska Krupa. Ova komisija bi prema prijedlogu trebala da u roku od 30 dana od dana prijema ove Odluke pripreme Nacrt Statuta Grada Bosanska Krupa. Podsjetimo, na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća vijećnici nisu prihvatili prijedlog statutarne odluke dvotrećinskom većinom koliko je bilo neophodno za donošenje ove odluke. Insistiranja jednog dijela vijećnika su, između ostalog, išla u pravcu izbacivanja iz statuta dio koji se tiče nacionalne manjine, jer smatraju da je kategorija nacionalne manjine na ovaj način predmet trgovanja i izbornih manipulacija.

Takođe prihvaćeni su i prijedlozi odluka o zaštiti vode za piće izvorišta „Luke“ i „Ade“ zatim prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ali i možda najznačajnije bez rasprave prihvaćen je prijedlog pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz budžeta za ovu godinu kada je u pitanju poticaj poljoprivredi. Ovo posebno ako se uzme u obzir da su visoke cijene repromaterijala te da ga nema u dovoljnim količinama. Zbog toga će se prema juče usvojenom, za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala, sjemena, mineralnih gnojiva itd izdvojiti 150.000,00 KM, za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje krastavca kornišona 20.000,00 KM koliko će biti izdvojeno i za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje jagodičastog voća, malina i kupina te 10 000 za sufinansiranje troškova proizvodnje povrća, jagode i cvijeća u zatvorenom prostoru.

Ukupno 200 000 maraka. Između ostalog vijećnici su prihvatili Izvještaj o realizaciji revizorskih preporuka po izvještaju o finansijskoj reviziji Općine Bosanska Krupa za 2020.godinu.

 

Podijeli ovaj članak