Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U SEKTOR TEHNOLOGIJA

2 min. čitanja

Društvo “KRUPA KABINE” d.o.o. Bosanska Krupa poziva sve odgovorne, pouzdane i motivirane osobe koje se žele profesionalno razvijati da se prijave na

J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U SEKTOR TEHNOLOGIJA

I – NAZIV RADNOG MJESTA: Tehnolog (m/ž)
II – OPIS POSLOVA: analiza 2D/3D tehničke dokumentacije; priprema ponuda na osnovu dostavljene tehnološke dokumentacije; priprema tehnološki postupaka za izradu pozicija; organizacija radne dokumentacije i radnih instrukcija; praćenje izrade proizvodnih alata i uređaja; uvođenje proizvoda u proizvodni proces; nadzor nad proizvodnjom prvog uzorka; praćenje i provedba izmjena na proizvodima, 3D modeliranje kontrolnih šablona; izrada 2D dokumentacije za izradu alata i kontrolnih šablona; obavljanje drugih poslova u svojoj struci po nalogu nadležnog rukovodioca; primjenjuje mjere zaštite na radu i protiv požarne zaštite.
III – USLOVI: Kandidat treba biti Inžinjer tehničke struke ili osoba sa dobrim stepenom traženih sposobnosti
IV – TRAŽENE SPOSOBNOSTI: Poželjno posjedovati 3 godine radnog iskustva kao tehnolog,
poznavanje proizvodnog programa, rad za računarom, 2D i 3D grafičkim alatima i MS Office, naročito SolidWorks ili Creo. Očekujemo dobro poznavanje radne tehnologije, sposobnost komunikacije na engleskom ili italijasnom jeziku.
Cijeni se samoinicijativa na poslu, odgovornost za vlastiti rad, stručnost, iskustvo, kompetentnost, preciznost i samoorganizacija.
Kompanija je spremna uložiti u kandidata.
V – NUDIMO VAM:
– Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme sa prvi 6 mjeseci probnog rada;
– Rad u poticajnoj i ugodnoj atmosferi;
– Edukaciju i stručno usavršavanje;
– Priliku za lični i profesionalni rast i razvoj.
Pozivaju se svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove da prijavu sa kraćom
biografijom pošalju na adresu:
„KRUPA KABINE“ d.o.o.,
Ulica Unska b.b.
Bosanska Krupa
Ili na e-mail adresu krupa@kk-cab.com.
Oglas ostaje otvoren do 13.05.2022. godine.
Vise informacija mozete dobiti na broj telefona: 037/470-026.

Podijeli ovaj članak