Kada se planira nastavak izgradnje ceste od Bihaća prema Bosanskoj Krupi?

1 min. čitanja

Na zadnjoj sjednici Predstavničkog doma pitanje je imao i zastupnik SDP BiH Albin Muslić, koji se fokusirao na opasnu magistralnu cestu M-14.

– Pitat ću ceste FBiH da li u narednom periodu i kada planira nastavak izgradnje ceste od Bihaća prema Bosanskoj Krupi preko Grmuško – Srbljanskog platoa i da se konačno izmjesti saobraćaj iz kanjona rijeke Une na dionici magistralnog puta M-14 koji je jedan od najopasnijih magistralnih pravaca u BiH. Izgradnja tog puta kojim bi se spojila Bosanska Krupa i Bihać i uspostavila koliko-toliko pristojna komunikacija na USK traje više godina, više od 10 godna.

U ime građana Bihaća, USK tražim od JP Ceste FBiH konkretan odgovor da li će se nastaviti izgradnja i kada, te kada se očekuje dovršetak izradnje te putne komunikacije. Postavljam tri godine ovo pitanje – rekao je Muslić.

Podijeli ovaj članak