Gradsko vijeće Bosanska Krupa: Povećan prihod od PDV-a, usvojen rebalans Budžeta

3 min. čitanja
Na juče održanoj sjednici Gradskog vijeća Bosanska Krupa propao je još jedan pokušaj dobijanja Statuta Grada.

Statut je vijećnicima na klupe poslala Komisija za izradu Statuta koja je nedavno formirana kao posljedica neusvajanja privremene statutarne odluke čiji je rok takodje istekao.

Nakon niza nedoumica, od toga da li je ovo trebao biti Nacrt Statuta, kako je dat na dnevni red ili izmjene i dopune Statuta, kako su smatrali pojedini vijećnici, izneseni su i oprečni stavovi i nejasnoće po čemu Gradsko vijeće sada uopće radi- da li po Satutu Općine čiji je Grad pravni sljednik ili po Zakonu o principima lokalne samouprave i Poslovniku o radu. Poslije niza ovih i sličnih pitanja kao i nekoliko iznesenih prijedloga na tekst, Nacrt Statuta nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu.

Vijećnici su juče prihvatili i rebalans Budžeta kojeg je ponudio gradonačelnik Armin Halitović. On je u svom obrazloženju kazao da je u odnosu na usvojeni budžet do povećanja došlo kod poreznih i neporeznih prihoda odnosno kao direktna posljedica povećanja prihoda od PDV-a (poskupljenja na tržištu) što je u konačnici u budžetsku kasu donijelo još oko 2 600 000 KM tako da budžet Grada Bosanska Krupa sada iznosi skoro 16 500 000 KM. Podsjećamo u usvojeni budžet za 2022. godinu prenesena su i sredstva za kapitalne infrastrukturne projekte poput rekonstrukcije i sanacije ulice 511. Sbbr ili sredstva za izgradnju sportske dvorane.

Iako je na dnevni red stavljen prijedlog da se most na rijeci Krušnici zove po osamnaestogodišnjoj bolničarki Armije BiH iz Sanskog Mosta Karmen Kamenčić, svirepo ubijenoj na Radiću, nadomak Bosanske Krupe, u toku agresije na našu zemlju i koja je simbol svih nevinih, ubijenih od 1992.-1995.godine vijećnici su povukli ovu tačku sa dnevnog reda uz obrazloženje da će se povrijediti osjećanja porodica poginulih boraca tog područja čija su imena mogla nositi naziv mosta. U „paketu“ je sa dnevnog reda povučen i prijedlog da gradski kej u Bosanskoj Krupi nosi naziv „Generala Jovana Divjaka“.

Pored ostalog vijećnici su još raspravljali o Izvještaju o radu JKP“10 juli“ za prošlu godinu koji je uz kraću diskusiju usvojen, dok su na znanje primili Poslovni plan za ovu godinu.

Podijeli ovaj članak