CCI: Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Bosanska Krupa uvrstiti u Program rada Općinskog vijeća za 2021. godinu

3 min. čitanja

Povodom održavanja sjednice Općinskog vijeća Bosanska Krupa, zakazane za 14.4.2021. godine (srijeda), Centri civilnih inicijativa žele da skrenu pažnju na posebno bitnu tačku dnevnog reda – Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Bosanska Krupa za 2021. godinu, te predloženu inicijativu da se u isti uvrsti i razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji općine Bosanska Krupa za 2020. godinu

U okviru godišnjeg plana za 2021. godinu, Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH obavit će reviziju finansijskog poslovanja 19 jedinica lokalne samouprave. Ovo će biti još jedna prilika da revizori kroz svoje izvještaje ukažu na eventualne nepravilnosti pri trošenju javnog novca koje uoče u lokalnim zajednicama i da predlože konkretne preporuke kako ih otkloniti.

Obzirom da će Općina Bosanka Krupa biti također predmet finansijske revizije, Centri civilnih incijativa uputili su Inicijativu za uvrštavanje planiranog revizorskog izvještaja u Program rada Općinskog vijeća Bosanska Krupa za 2021. Dodatno, pozvani su svi vijećnici da podrže ovu inicijativu na zakazanoj sjednici u srijedu, te daju veći značaj izvještajima o finansijskoj reviziji i pokažu građanima Općine Bosanska Krupa jasnu opredjeljenost da se uključe u praćenje i kontrolu trošenja javnog novca.

S obzirom na važnu ulogu lokalnih parlamenata u procesu praćenja revizorskih nalaza, te značaj i svrhu koji bi trebali imati revizorski izvještaji, neophodno je da i Općinsko vijeće Bosanska Krupa planira i preuzme svoju ulogu u obavljanju jedne od značajnih funkcija – kontrole trošenja javnog novca od strane općine Bosanska Krupa, te navedeno planira kroz godišnji program rada. Ohrabruje činjenica da je inicijativa za uvrštavanje revizorskog izvještaja već razmatrana i usvojena na Kolegiju Općinskog vijeća Bosanska Krupa, dok sutra odgovornost pripada vijećnicima koji finalno trebaju potvrditi prijedlog Programa rada za ovu godinu.

Važnost razmatranja revizorskog izvještaja od strane lokalnog parlamenta potvrđuje i činjenica da je Općina Bosanska Krupa posljednji put bila predmet revizije davne 2009. godine, kada je dobila mišljenje sa rezervom za finansijska poslovanja. U vezi s tim, izvještaji Ureda za revizije koji će biti objavljeni ove godine predstavljaju izuzetno koristan alat za sve revidirane lokalne jedinice, kako bi iste unaprijedile svoje poslovanje. Također,  ovo je sjajna prilika za vijećnike Općine Bosanska Krupa da razmatraju  dostavljen revizorski izvještaj, nakon 12 godina.

Podijeli ovaj članak