Bosanska Krupa uvela obavezu razmatranja Izvještaja o finansijskoj reviziji

2 min. čitanja

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozdravljaju odluku vijećnika Općinskog vijeća Bosanska Krupa o uvrštavanju u Program rada za 2021. godinu obavezno razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Općine Bosanska Krupa za 2020.godinu.

Podsjećamo, Ured za reviziju institucija Federacije BiH obavit će tokom 2021. godine reviziju finansijskog poslovanja 19 jedinica lokalne samouprave među kojima je i Općina Bosanska Krupa. Od 19 planiranih, 11 lokalnih jedinica (Bosanska Krupa, Novi Travnik, Tuzla, Grad Sarajevo, Banovići, Lukavac, Sanski Most, Jablanica, Drvar, Žepče i Maglaj) je pozitivno odgovorilo na inicijativu Centara civilnih inicijativa (CCI), te uvrstilo razmatranje izvještaja u godišnje programe rada.

Trenutno ne postoji propisana obaveza razmatranja revizorskih izvještaja od strane lokalnih parlamenata, a bez čijeg uključivanja se ne mogu postići puni efekti, značaj i svrha koji bi trebali imati revizorski izvještaji. Naime, revizori kroz svoje izvještaje upozoravaju na nepravilnosti koje uoče u lokalnim zajednicama, predlagajući konkretne preporuke kako ih otkloniti. Dodatno izvještaji predstavljaju sredstvo koje treba služiti za poboljšanje efikasnosti i odgovornosti u javnom sektoru. Međutim, da bi se postigao pun potencijal revizije, neophodno je dalje postupanje po revizorskim izvještajima, kako bi se dodatno analizirale uočene nepravilnosti, te osigurao način praćenja realizacije preporuka, a sve u cilju otklanjanja uočenih propusta.

Prihvatanjem inicijative i uvrštavanjem u godišnje programe rada obaveznog razmatranja revizorskih izvještaja, lokalni parlamenti su se uključili i preuzeli ulogu nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka, što će uticati na veću odgovornost institucija da realizuju dostavljene preporuke, čime bi se u konačnici osiguralo ekonomično, transparentno i odgovorno trošenje javnog novca, što predstavlja i krajnji cilj revizije, koji je nemoguće dostići bez uključivanja i drugih institucija.

Revizorski izvještaji samo uz kontrolu od strane zakonodavne vlasti mogu postići prave efekte i rezultate, te očekujemo da će i preostalih 8 lokalnih jedinica u FBiH i 7 lokalnih jedinica u RS, koje će biti predmet revizije ove godine, slijediti pozitivne primjere i uvesti obavezu razmatranja revizorskih izvještaja.

Podijeli ovaj članak