U Bosanskoj Krupi održan sastanak za uspostavu općinskog referalnog mehanizma

2 min. čitanja

U okviru Programa sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u Bosanskoj Krupi je održan sastanak predstavnika Centra za socijalni rad, općinskih eksperata za Program sekundarne prevencije (pedagoga i psihologa iz osnovnih škola), te predstavnika Policijske stanice Bosanska Krupa, a s ciljem uspostavljanja općinskog referalnog mehanizma.

Riječ je o mehanizmu koji ima za cilj da podrži implementaciju „Individualnog plana brige“ (IPB), u sklopu Programa sekundarne prevencije. IPB je osmišljen da dijete u srednjem ili visokom riziku od neprihvatljivih oblika ponašanja ili riziku da postane žrtva nasilja nad ili među djecom.

Predavači i voditelji aktivnosti na uspostavi općinskih referalnih mehanizama bile su doc. dr Šejla Bjelopoljak, s Pedagoškog fakulteta u Bihaću i prof. dr Ivana Zečević, ekspert razvojne psihologije, Univerziteta Banja Luka, koje su upoznale prisutne da implementacija „Individualnog plana brige“ zahtijeva usku saradnju stručne službe osnovne škole sa stručnjacima iz centra za socijalni rad i / ili centra za mentalno zdravlje, pa se iz tog razloga nametnula potreba uspostavljanja općinskog referalnog mehanizma.

U narednom periodu planirani su sastanci za uspostavu općinskih referalnih mehanizama i u ostalim općinama i gradovima USK-a. Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizikau svim školama Unsko-sanskog kantona, realizuje se od avgusta 2020. godine na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,

Vodeći partner u provođenju programa je Kancelarija UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, tehnički partrner je humanitarna organizacija „Genesis Project”, a program se realizuje pod pokroviteljstvom Vlade Švedske.

Podijeli ovaj članak