Bosanska Krupa: Nadoknada štete iz prošle godine za 358 poljoprivrednih proizvođača

2 min. čitanja

Ministarstvo za poljoprivredu ,vodoprivredu i šumarstvo Unsko-sanskog kantona obkavilo je protekle sedmice spisak poljoprivrednih proizvođača kojima su odobrena novčana sredstva za nadoknadu štete u poljoprivrednoj proizvodnji koju su pretrpjeli u 2021. godini koja je obračunata u iznosu od 20% ostvarene novčane podrške u 2021. godini iz Budžeta USK-a.
U tu svrhu nadležno ministarstvo je izdvojilo nešto više od 980 hiljada konvertibilnih maraka za 3598 aplikacija poljoprivrednih proizvođača sa područja Unsko-sanskog kantona.

Najviše aplikacija za ova sredstva stiglo je iz Grada Cazina(989) vrijednosti od oko 300 hiljada konvertibilnih maraka,a zatim 887 aplikacija iz općine Velika Kladuša sa sumom od oko 162 hiljade,te općine Sanski Most sa 367 aplikacija kojima je isplaćeno za štetu oko 138 00 konvertibilnih maraka.

Po visini odobrenih sredstava četvrti na spisku je Grad Bosanska Krupa, u kom je za štetu 358 poljoprivrednih proizvođača izdvojeno oko 115 hiljada konvertibilnih maraka.
Značajnija sredstva koja če pomoći poljoprivrednicima Grada Bosanska Krupa zbog kašnjenja ostalih poticaja s drugih nivoa vlasti kreću se od oko 6600 konvertibilnih maraka za domaću radinost „Brestovac“,5525 za samostalno privredbno društvo Hasana Hadžipašića,te oko 4000 KM za dvije aplikacije Mirsadu Alukiću,do nižih suma,zavisno od obima prošlogodišnje proizvodnje.

Kada je riječ o samoj šteti u prošlogodišnjoj proizvodnji Grada Bosanska Krupa ,ona je pomogla proizvođačima mlijeka,nabavci goriva za proljetnu sjetvu,certificiranoj organskoj biljnoj proizvodnji,proizvodnji jaja,pčelarstvu,ali i uzgoju cvijeća,kornišona i koza.

Podijeli ovaj članak