Bosanska Krupa na tragu rješavanja problema Meždre-Vlaški do

2 min. čitanja

Grad Bosanska Krupa je putem Federalnog ministarstva za okoliš i turizam iskazao interes za učešće u projektu Svjetske banke koji je usmjeren na integrirano upravljanje čvrstim otpadom, preciznije rečeno rješavanje problema odlaganja otpada.

U tom smislu su prije nekoliko dana predstavnici Svjetske banke u Bosni i Hercegovini boravili u Bosanskoj Krupi gdje su sa gradonačelnikom Arminom Halitovićem i njegovim saradnicima održali radni sastanak na temu „Održiva rehabilitacija deponije Meždre – Vlaški do u Bosanskoj Krupi“ kojim Grad Bosanska Krupa nastoji trajno riješiti ovaj problem.
Na sastanku se napravio presjek stanja na deponiji, te su zajedno sa konsultantima utvrđeni pravci i način na koji bi se rješavalo pitanje sanacije deponije i uspostavljanja Centra za upravljanje otpadom.

Ocijenjeno je da je projekt prihvatljiv i održiv, te da bi se mogao finansirati sredstvima Svjetske banke. Projektom je predviđena sanacija postojeće deponije i njeno konzerviranje, te sprječavanje njenog uticaja na zagađenje okoline. Paralelno je planirana izgradnja Centra za upravljanje otpadom kojim bi se trajno riješio problem odlaganja otpada u Bosanskoj Krupi.
Grad je već u prethodnom periodu uz podršku Svjetske banke izradio preliminarnu studiju izvodljivosti, idejno rješenje i preliminarnu procjenu uticaja na okoliš za odlagalište Meždre – Vlaški do.

Postojeći idejni projekt će se ažurirati u skladu sa trenutnim stanjem na lokaciji, a samo unapređenje deponije obuhvatit će sve sisteme za kontrolu uticaja na okoliš, uključujući sistem za upravljanje površinskom i oborinskom vodom, sistem za prikupljanje i tretman procjednih voda i sistem za prikupljanje gasa.
Utvrđeno je da su Grad Bosanska Krupa i Grad Goražde do sada uložili najveće napore kada je u pitanju unapređenje stanja na deponijama u ovim lokalnim zajednicama, te da su njihovi projekti među favoritima za financiranje od strane Svjetske banke.

U narednim danima, tačnije 22.aprila, planirana je još jedna posjeta predstavnika Svjetske banke tokom koje će se razgovarati o narednim koracima i aktivnostima na realizaciji projekta, a što je za nas najvažnije i o preciziranju datuma rješavanja problema deponije.

Podijeli ovaj članak