Ustavni sud BiH Kneževića razriješio dužnosti, Borjana Krišto povukla apelaciju

4 min. čitanja

Ustavni sud BiH Kneževića razriješio dužnosti Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je plenarnu sjednicu na kojoj je, između ostalog, u skladu s odredbama Pravila Suda Zlatka M. Kneževića razriješio dužnosti sudije/potpredsjednika Ustavnog suda BiH prije isteka vremena na koje je izabran, na njegov zahtjev od 29. juna, a zbog odlaska u penziju s 2. januarom 2024. godine.

Istovremeno, Ustavni sud BiH je odbio da raspravlja o prijedlogu potpredsjednika Zlatka M. Kneževića za poništenje Odluke ovog suda od 19. juna o izmjeni Pravila Ustavnog suda BiH kojom je brisana odredba člana 39. Pravila.

Također, Ustavni sud je na sjednici usvojio Izvještaj o izvršenju odluka Ustavnog suda BiH, te riješio određena administrativna pitanja.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud je izdvojio odluku u predmetu U-15/20 u kojom je obustavljen postupak jer je podnositeljica zahtjeva Borjana Krišto, predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u vrijeme podnošenja zahtjeva, odustala od zahtjeva.

Podnositeljica je u dopisu od 6. jula, kojim je tražila povlačenje zahtjeva, navela da je Ministarstvo pravde BiH pripremilo Prijedlog zakona o sudovima BiH koji bi se trebao razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vijeća ministara BiH, prenosi Fena.

U predmetu U-26/22, odlučujući o zahtjevu Osnovnog suda u Srebrenici, Osnovnog suda u Banjoj Luci, Osnovnog suda u Bijeljini i Osnovnog suda u Doboju za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o plaćama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, Ustavni sud je utvrdio da su osporene odredbe navedenog zakona u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima (Međunarodni pakt).

Odlučujući o zahtjevima Kantonalnog suda u Tuzli za ocjenu ustavnosti Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine u predmetu U-2/23, Ustavni sud je utvrdio da su čl. 29. i 30. osporenog zakona u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom.

Odlučujući o zahtjevu Kantonalnog suda u Tuzli za ocjenu kompatibilnosti člana 46. stav 5. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predmet U-13/23), Ustavni sud je utvrdio da je osporena odredba u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom.

U vezi s apelacijom – AP-1307/21 (S. K.), Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da postoji kršenje prava na donošenje odluke u razumnom roku kada je krivični postupak protiv apelanta u relevantnom periodu trajao oko osam godina, za šta nadležni organi nisu dali razumno i logično objašnjenje.

Odlučujući o apelaciji – AP-1670/21 (ADDA-PROMET d.o.o. Velika Kladuša), Ustavni sud je zaključio da je došlo do povrede apelantovog prava na imovinu kada je odbijen apelantov zahtjev za isplatu izmakle koristi zbog blokade računa u periodu od oko osam godina u kojem apelant nije mogao obavljati registriranu djelatnost, do koje je došlo zbog pogrešno obračunatog i naplaćenog poreza.

U odnosu na apelaciju – AP-4476/22 (Radovan Stokanić), Ustavni sud je zaključio da postoji povreda apelantovog prava na slobodu i sigurnost kada Osnovni sud nije u zakonskom roku izvršio kontrolu opravdanosti pritvora apelantu, nego je rješenje donio gotovo dva mjeseca van roka u kojem je trebalo ispitati opravdanost pritvora.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz tog suda.

Podijeli ovaj članak