VEZANI TEKST – Federalno ministarstvo zdravstva: Zabrana pušenja na javnim mjestima počinje 28. maja

Zakonom je propisano da će ministar zdravstva donijeti propise kojima se regulišu uvjeti za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja te je u tom smislu dogovoreno održavanje sastanaka nadležnih organa s Federalnim ministarstvom zdravstva.

Nadalje, iz FUZIP-a podsjećaju da je upotreba duhanskih prerađevina zabranjena u odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama za smještaj i boravak djece i studenata, zdravstvenim i socijalnim ustanovama te u svim federalnim, kantonalnim, gradskim i općinskim organima i institucijama.

Upotreba je zabranjena i u drugim javnim ustanovama, preduzećima i pravnim licima gdje se obavlja proizvodni proces, u zatvorenim objektima u kojima se održavaju kulturne, zabavne, sportske i druge manifestacije, priredbe i takmičenja, vrši snimanje i emitiranje, održavaju sjednice i drugi organizirani skupovi građana, osim u za to predviđenim prostorijama.

Također, zabrana vrijedi i u sredstvima javnog prijevoza u cestovnom, željezničkom i zračnom saobraćaju te unutrašnjoj plovidbi (osim u posebno određenim prostorijama za pušenje), žičarama, liftovima i u staničnim objektima.

– Nadzor nad primjenom zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove putem federalnih inspektora i kantonalni organi za inspekcijske poslove, putem kantonalnih inspektora.

Konkretno, Federalna uprava za inspekcijske poslove će vršiti nadzore putem Federalnog inspektorata rada na mjestima rada, isključivo u privrednim društvima, preduzećima i ustanovama od interesa za FBiH, te putem federalnih zdravstvenih inspektora, u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija – kazali su za Faktor u FUZIP-u.

S obzirom na to da pravna lica imaju vrijeme prilagodbe u trajanju od šest mjeseci, a očekujući donošenje pratećih, predviđenih provedbenih akata, federalni inspektori rada i zdravstva u prijelaznom periodu po stupanju na snagu zakona, prevashodno imaju konsultativno-savjetodavnu ulogu, kako bi preventivnim djelovanjem podržali namjeru i cilj zakonodavca, zaštitu zdravlja građana i uposlenika u javnim institucijama.

U skladu sa Zakonom, najširi djelokrug nadležnosti imaju kantonalni sanitarni, tržišni, prosvjetni i inspektori rada, koji su nadležni za kontrolu primjene Zakona u svim drugim objektima, uključujući i ugostiteljske.

– S obzirom na veliki broj privrednih subjekata i javnih ustanova u FBiH koje podliježu primjeni zakona, evidentan je manjak kapaciteta inspekcijskih organa u FBiH za vršenje poslova iz punog obima nadležnosti propisanih Zakonom – upozoravaju iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

VEZANI TEKST – Uskoro počinje zabrana pušenja na javnim mjestima u FBiH: Ko je “na meti”, hoće li se neki objekti zatvoriti?

Kazne će se početi naplaćivati 12 mjeseci nakon početka primjene, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih temeljem ovog zakona, što znači da će inspekcijske mjere u međuvremenu biti preventivne.

– Kaznene odredbe, u zavisnosti od počinjenog prekršaja, kreću se u rasponu od 2.000 KM do 5.000 KM za pravna lica, od 300 KM do 1.000 KM za odgovorna lica, te od 500 KM do 1.500 KM za vlasnike i korisnike prostora, odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno – kažu iz FUZIP-a.