Krivična prijava protiv Radukića – Vukanović: On je ozbiljan kriminalac, sve je rađeno da bi tajkuni bliski vlastima zaradili novac

6 min. čitanja

Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, podnio je Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka krivičnu prijavu protiv Jove Radukića, glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora RS-a.

Favorizovan ponuđač

Prijavu, kako navodi, podnosi u svojstvu člana Odbora za reviziju, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 322. i zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315. Krivičnog zakonika RS-a. Vukanović navodi da je Radukić u postupku kupovine novoizgrađene poslovne zgrade počinio nesavjestan rad u službi iz člana 315. i zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315. Krivičnog zakonika RS-a. Naime, nabavka poslovne zgrade za smještaj Glavne službe za reviziju provedena je putem javnog poziva, tj. bez provođenja procedure javne nabavke. Lokacijski (udaljenost od dotadašnje zgrade institucije) i drugi uslovi (površina zgrade, parking prostora…) definisani u javnom pozivu nedvosmisleno, podvlači Vukanović, unaprijed su favorizovali poznatog ponuđača, te je time narušen princip konkurentnosti, što potvrđuje činjenica da je samo jedan ponuđač dostavio ponudu koja odgovara uslovima navedenim u javnom pozivu.

– Jovo Radukić jedan je ozbiljan kriminalac, koji na najgrublji način krši zakone i zloupotrebljava položaj i funkciju. Ne samo da je nacrtao investitora i preskupo platio zgradu već treba reći da on nije imao pravo da ta sredstva koje ima revizija koristi za kupovinu zgrade i bez odobrenja Odbora za reviziju NSRS-a, čiji sam član. On nije smio trošiti ta sredstva, koja su namjenska i koja je ostavio njegov prethodnik, pokojni Boško Čeko. Ta sredstva su trebala da se koriste za nezavisnost Glavne službe za reviziju, a ne za kupovinu zgrade. Investitor je funkcioner SNSD-a Talić, direktor Banje Slatina u Laktašima, i jasno je da je sve unaprijed dogovoreno. To je urađeno da bi ti tajkuni bliski vlastima zaradili novac, a zgrada je rađena namjenski blizu Vlade RS-a kako bi izvukli javni novac i to podijelili, ističe Vukanović.

Glavni revizor nije smio trošiti sredstva koja su trebala da se koriste za nezavisnost Glavne službe za reviziju

Napominje da je kupoprodajna cijena zgrade znatno viša od tržišne vrijednosti, što je moguće potvrditi angažovanjem nezavisnog vještaka, a što bi istovremeno dokazalo da izvještaj nezavisnog procjenitelja angažovanog od Glavne službe za reviziju ne odgovara činjeničnom stanju, tj. da je naručen s ciljem prikrivanja kriminala (svjesno naduvane cijene s ciljem izvlačenja novca za ličnu korist). Vrijednost zgrade i garažnog prostora iznosi 9.161.793 KM sa PDV-om, a sredstva su obezbijeđena iz budžeta RS-a (4.000.000 KM) i iz posebnog fonda vlastitih sredstava Glavne službe za reviziju (Fond – 5.161.793 KM). Vlastita sredstva Glavne službe za reviziju su sredstva koja je obezbijedio bivši glavni revizor Čeko kako bi institucija bila nezavisna u radu.

Vukanović je nedavno govorio i o tome kako Radukić vrši mobing nad pojedinim revizorima, prijeti im i zastrašuje ih preko Ljiljane Force, rukovodioca Sektora za finansijsku reviziju. Također, tvrdi da su se po Radukićevom nalogu pojedini revizori sastajali sa načelnicima nekih opština kako bi im umjesto negativnih, dali mišljenje s rezervom.

– Opština Jezero je čista montaža od izvještaja. Radio je revizor Nenad Dmitrović iz Drvara, koji ide krajem godine u penziju, a koji se sastajao po nalogu Radukića sa načelnicom Opštine da dogovore da se promijeni negativno mišljenje u mišljenje s rezervom. Sve sam dostavio Tužilaštvu i sada imaju dovoljno materijala da se uhapse Radukić i njegovi najbliži saradnici, ističe Vukanović.

Zastrašivanje revizora

U Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS-a navode da ova institucija, u skladu sa članom 38. Zakona o reviziji javnog sektora RS-a, institucionalnim mehanizmima štiti moralni integritet svih zaposlenih putem važećeg Pravilnika o radu i Pravilnika o zaštiti od uznemiravanja na radu koji su objavljeni i dostupni zaposlenima.


image

Krivična prijava otišla je na adresu Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka/Srna

– U skladu sa Pravilnikom o zaštiti od uznemiravanja na radu, koji tretira i mobing, uspostavljena je Komisija za zaštitu koja nije zaprimila nijednu prijavu koja se tiče uznemiravanja na radu ili mobinga. Dodatno, u proteklim godinama, u Glavnoj službi za reviziju nije zabilježen nijedan slučaj mobinga ili uznemiravanja na radu, kao ni bilo koji drugi oblik diskriminacije, na šta smo izuzetno ponosni, tvrde u Službi.

Dodaje kako Glavna služba za reviziju ima ustanovljenu metodologiju za finansijsku reviziju i metodologiju za kontrolu kvaliteta, usklađenu sa ISSAI standardima, kompetentne izuzetne revizore i kontrolore kvaliteta i samim tim bilo kakvi “sastanci” o kojima nije prezentovan dokaz da su se uopšte dogodili ne mogu da promijene način iskazivanja i utemeljenost revizorskog mišljenja.

– Dozvolite da vam ukažemo na to da ove optužbe imaju za cilj da zastraše revizore i šalju poruku da će se i njihova imena naći u blatu ukoliko ne počnu raditi po željama određenih političkih struktura, a ne vodeći se pravilima struke i činjenicama, pisani je odgovor Oslobođenju iz Glavne službe za reviziju javnog sektora RS-a.

Podijeli ovaj članak