U Parlamentu Federacije BiH smo provjerili da li su i zastupnci i delegati dobili pomoć, odnosno hoće li im biti isplaćena do kraja godine.

Eventualno pred kraj godine

– Ne znam ništa o tome i mogu samo reći da bi bila velika sramota za sve nas da nam se isplati po 1.080 KM – kazao nam je Senad Ahmetović, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Više informacija smo potražili u Sekretarijatu Doma naroda FBiH.

– Sada je neće biti. Nema isplate dok se ne vidi ima li para u budžetu. Eventualno pred kraj godine da se vidi ima li novca da se nešto isplati državnim službenicima i parlamentarcima. Kažem, eventualno – rekao nam je Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda FBiH.

Ivan Miličević, sekretar Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, kazao nam je da u ovom domu pomoć od po 1.080 KM nije isplaćena.

– Ukoliko bi se i donijela odluka za isplatu pomoći zaposlenima u Parlamentu Federacije BiH, ovu odluku za sve korisnike u budžetu bi trebala donijeti Vlada Federacije BiH uz prethodno osiguranje novca za tu namjenu. Donosilac akta je ovlašten za tumačenje i provedbu propisa – rekao nam je Miličević.

Od javnih preduzeća do sada su BH Pošte isplatile radnicima po 1.080 KM pomoći i Autoceste FBiH, dok je BH Telecom isplatio 70 posto od 1.080 KM svojim uposlenicima.

SMM iz Bihaća isplatio po 1.080 KM svim uposlenicima

Sporadični su slučajevi isplate pomoći u realnom sektoru, kao svijetao primjer navest ćemo kompaniju SMM iz Bihaća koja je u augustu svim svojim radnicima isplatio po 1.080 KM.

Poslodavci mogu pomoć isplatiti samo jednokrato u iznosu za koji se odluče, a krajnji je 1.080 KM i ova pomoć je neoporeziva.