Svjedok Fikret Ćuskić kazao je da je bio načelnik Štaba Sedmog korpusa Armije BiH i da je u septembru 1995. bio na čelu snaga ovog korpusa u operaciji “Sana ‘95”.

– Mi smo po naredbi pretpočinjeni komandantu Petog korpusa – kazao je Ćuskić.

On je rekao da su oko 20. septembra stigli u rejon Petrovca, gdje je Dudaković izvršio smotru. Svjedok je rekao da ga je Dudaković odredio za komandanta Operativne grupe (OG) Jug, u čiji su sastav ušle i druge jedinice.

 

– Moja zona je bila na pravcu Ključ, Mrkonjić, nizvodno Sana… Zadatak je bio preko Manjače prema Banjoj Luci – kazao je Ćuskić.

On je rekao da mu je komanda bila u Ključu, da su imali sisteme veze i da je slao izvještaje Dudakoviću. Svjedok je kazao da je 3. ili 4. oktobra došao komandant Sedmog korpusa Mehmed Alagić, koji je preuzeo komandu nad snagama tog korpusa i imao koordinisano djelovanje sa Dudakovićem.

Ćuskić je rekao da su od 24. do 28 septembra bile intenzivne borbe i da su snage OG Jug zauzele oko 500 kvadratnih kilometara. U selima u kojima su živjeli Srbi, kako je naveo, nisu zatekli ni civile ni vojnike.

Svjedok je kazao da snage OG Jug nisu učestvovale u borbama oko Petrovca i Ključa, kao ni Sanskog Mosta, gdje je ušla OG Centar na čelu sa Dudakovićem.

On je kazao da su u operaciji “Sana” učestvovale i snage policije, čiji je dio bio pretpočinjen Petom korpusu, a dio je sa civilnim organima uspostavljao vlast nakon preuzimanja teritorije. U operaciji su, kako je dodao, učestvovale i hrvatske snage.

Za zločine počinjene na području Bosanskog Petrovca, Ključa, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta, uključujući ubistva više od 300 osoba, progone i uništenje vjerskih objekata, s Dudakovićem su optuženi bivši pripadnici Petog korpusa Sanel Šabić, Ibrahim Šiljedić, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, Redžep Zlojić, Samir Solaković, Fatmir Muratović, Muharem Alešević, Husein Balagić, Edin Domazet, Ejub Koženjić, Ibrahim Nadarević i Said Mujić.

Suđenje je nastavljeno Aletu Hodžiću, koji je ranije razdvojen zbog zdravstvenih razloga, a za koga je vještačenjem u međuvremenu utvrđeno da je sposoban za suđenje. Predsjedavajuća Vijeća Željka Marenić je kazala da će se postupak protiv Hodžića voditi paralelno kada se saslušavaju zajednički svjedoci kako oni ne bi dva puta dolazili na Sud.

Dudakovićev branilac Asim Crnalić kazao je da nema pitanja za Ćuskića, čije svjedočenje ne osporava. Na pitanja Dudakovića, svjedok je rekao da nije vidio nijednu njegovu naredbu koja se odnosila na civile, kao i da kod njega nije primjetio revanšizam prema srpskom narodu.

Branilac Ifet Feraget ispitivao je svjedoka o sistemu komandovanja, protjerivanju i stradanju bošnjačkog stanovništva na tom području, aktivnostima Vojske Republike Srpske i drugih jedinica. Ćuskić je rekao da nije vidio nezakonite aktivnosti u vrijeme operacije “Sana”.

Braniteljici Mirni Avdibegović svjedok je potvrdio da selo Bravsko nije bilo porušeno i zapaljeno kada su stigli 21. septembra. Na pitanja braniteljice Mirsade Beganović Žutić, on je rekao da operativac u vojsci ne može izdavati naređenja jedinicama osim ako ga komandant nije ovlastio da komanduje u nekoj misiji.

Posljednje ročište u ovom predmetu na kojem su izvođeni dokazi održano je u februaru 2020. nakon čega je došlo do zastoja zbog bolesti, pandemije i drugih razloga. Suđenje je danas formalno obnovljeno zbog proteka vremena, kao i izmjene člana Vijeća. Za novu članicu imenovana je sudija Tanja Curović.

Suđenje se nastavlja 26. decembra.