Sedina radila kao knjigovođa pa ukrala gotovo milion KM –

3 min. čitanja

Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK protiv Sedine Miljković, koja je tereti da je, obavljajući poslove materijalno-finansijskog knjigovođe i referenta za platni promet u d.d. “Grupex” Velika Kladuša, tu firmu oštetila za 902.850 KM.

Terete je za produženu zloupotrebu položaja, a bude li dokazana njena krivica, za to su Krivičnim zakonom FBiH predviđene najmanje tri godine zatvora.

U narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivici pred Kantonalnim sudom u Bihaću.

Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, optuženoj se stavlja na teret da se o zakon ogriješila od 4. januara 2007. do 21. januara 2011. godine.

Možda vas zanima:

Imala je, ističe se, ovlaštenja da prati sredstva na računima, i vrši svakodnevno plaćanje po nalogu direktora, ali je bila svjesna da nema pismeno odobrenje, niti punomoć direktora da u njegovo ime, a za račun d.d. “Grupex”, podiže gotovinu.

“Radila je izvan svojih ovlaštenja tako što je sačinjavala naloge za prenos novčanih sredstava u koje je unosila neistinite podatke o visini sredstava koja se prenose i krivotvorila potpis nalogodavca, koje je zatim odnosila u rezidentnu banku, u kojoj je sa računa d.d. ‘Grupex’ prebacivala novac na račune istog društva u druge banke”, naglašeno je u optužnici.

Zatim je, dodaje se, znajući da nema ovlaštenja da podiže gotovinu, u čekove unosila novčane iznose krivotvoreći potpis nalogodavca, sa kojima je u više navrata sa žiro-računa tog društva podizala gotovinu, u ukupnom iznosu od 888.000 KM i ta sredstva je, terete je, zadržala i nije ih položila u blagajnu preduzeća.

“Pritom je bez pismene odluke koja bi tu isplatu opravdala i bez znanja direktora izvršila bezgotovinske isplate primanja putem tekućih računa u vlastitu korist u iznosu od 8.150 KM, a u korist zaposlenika Š.K. 4.700 KM i E.B. 2.000 KM”, naglašeno je u optužnici.

Dodaje se da je bila svjesna svojih radnji i njihovih posljedica, te je s ciljem da to prikrije, izvršila knjiženja u glavnoj knjizi društva koja nisu bila u skladu sa pravilima struke na način da proknjiženi iznosi nisu predočavali obim i vrstu nastalog poslovnog događaja, te fiktivno izvršila knjiženja bez finansijsko-knjigovodstvenog dokumenta uplate dva računa u korist jednog dobavljača, u ukupnom iznosu od 12.889 KM.

“Na ovaj način je pribavila sebi 896.500 KM i navedenim licima 6.700 KM, a istovremeno oštetivši ‘Grupex’ d.d. Velika Kladuša za 902.850 KM”, naglašeno je u optužnici, a potvrđeno je Nezavisnim novinama.

Podijeli ovaj članak