Premijer Ružnić potpisao Protokol o saradnji između Vlade USK i programa Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja

2 min. čitanja

Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona danas je, u Sarajevu potpisao Protokol o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona i programa Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini (SDG2BiH). SDGZBIH je program kojeg finansira Švedska i implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF- om i UNWOMEN u BiH, uz koordinaciju Ureda rezidentne koordinatorice UN-a u Bosni i Hercegovini.

Potpisani Protokol je zasnovan na Memorandumu o razumijevanju između Vlade Unsko-sanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) a u ime UNDP protokol sa premijerom USK potpisala je Aida Lakovic Hošo – voditeljica SDG Portofolija pri UNDP BiH.

SDG2BiH ima za cilj podržati vlasti u Bosni i Hercegovini u njihovim naporima i napretku prema ostvarenju Ciljeva održivog razvoja (SDG). Realizacija Programa će se ostvarivati kroz dva povezana i međusobno jačajuća rezultata, implementirana na svim razinama vlasti u BiH, a koji su u direktnoj vezi sa planiranjem, provedbom, praćenjem i izvještavanjem te aktivnim sudjelovanjem i doprinosom kantonalnih i lokalnih vlasti u provedbi Okvira ciljeva održivog razvoja u BiH. Opći cilj SDG2BiH je doprinijeti ubrzanom ostvarenju Ciljeva održivog razvoja u BiH podržavajući sisteme javnog upravljanja, te angažman privatnog sektora prema zelenom i inkluzivnom rastu i razvoju zajednice. Cilj je programa da podrži vlasti u BiH u njihovim aktivnostima da unaprijede svoje mehanizme i kapacitete, a sve u cilju postizanja ciljeva održivog razvoja definiranih dokumentom Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja koji je usvojen od Vlade Federacije, a prethodno i od Vijeća ministara BiH kojim se država BiH zajedno sa 192 države članice Ujedinjenih nacija, obvezala da će provesti Agendu 2030. za održivi razvoj.

Podijeli ovaj članak