Osuđen Zlatko Hujić, bivši načelnik Bosanskog Petrovca –

2 min. čitanja

Bivši Načelnik Opštine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić nepravosnažno osuđen zbog krivičnog djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. KZ FBIH.

Opštinski sud u Bihaću nepravosnažno je osudio Zlatka Hujića – bivšeg Načelnika Opštine Bosanski Petrovac jer je u vremenskom periodu od 01.01.2013. godine do 30.06.2013. godine u Bosanskom Petrovcu, suprotno zakonitom i pravilnom vršenju svoje službene dužnosti i suprotno interesima Opštine Bosanski Petrovac, prekoračio svoje službene dužnosti, usmeno naložio Kecman Nataši, šefici Službe za prostorno uređenje, katastar i imovinsko-pravne poslove i stambeno-komunalnu djelatnost Opštine Bosanski Petrovac, i Suhonjić Safetu, višem referentu za komunalne i stambene djelatnosti Opštine Bosanski Petrovac, da ne izrađuju rješenja, uslijed čega nije izvršeno donošenje rješenja za utvrđivanje obaveza za komunalnu naknadu, zbog kojeg postupanja nije izvršena naplata novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 77.865,90 KM, čime je nanesena šteta Opštini Bosanski Petrovac, a čime je počinio krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. KZ FBIH.

Zlatku Hujiću Opštinski sud u Bihaću je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno odredio da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od tri godine od pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Optuženom je izrečena i mjera sigurnosti zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije opštinskog načenika u trajanju od četiri godine od dana pravosnažnosti presude.

Oštećenoj Opštini Bosanski Petrovac dosuđen je imovinsko-pravni zahtjev, te je obavezan optuženi Zlatko Hujić da oštećenoj nadoknadi štetu u ukupnom iznosu od 77.865,90 KM.

Možda vas zanima:

U odnosu na tačku II optužnice kojom je optuženom stavljeno na teret izvršenje produženog krivičnog djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1 KZ FBIH optuženi je nepravosnažno oslobođen od optužbe.

Protiv ovakve odluke stranke imaju pravo žalbe

Podijeli ovaj članak