Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać uspješno prošla proces ocjene sigurnosti i kvaliteta

1 min. čitanja

U periodu od 11. do 12. januara 2023. godine, ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju FBiH, doc.dr.med. Jasmin Hodžić, dr. Katmerka Cerić i Alma Gutlić, dipl. medicinska sestra, boravili su u Zdravstvenoj ustanovi Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać.

Vanjska ocjena obuhvatila je standarde sigurnosti i kvaliteta za bolnice, s fokusom na organizaciju i upravljanje, prava i obaveze pacijenata, prijem, upućivanje i otpust pacijenata, upravljanje organizacionom jedinicom, laboratorijsku dijagnostiku (mikrobiološki laboratorij, hematološko-biokemijski laboratorij, služba za patološku anatomiju), upravljanje lijekovima i medicinskim sredstvima (bolnička apoteka), organizacijsku jedinicu transfuzijske medicine (odsjek transfuzije), te fokusiranu akreditaciju “Baby friendly” (“Bolnica prijatelj beba”) u Odsjeku za porodilište.

Proces uspostave kvaliteta ostvaren je uz posebno zalaganje vršitelja dužnosti direktora, dr. Ermina Goretića, i menadžmenta ustanove, te izuzetan rad i doprinos zaposlenika Službe za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta: Kozlica Arnela, Dedić Ahmeta i Toromanović Benine, te Kovačević Almira, načelnika Službe za pravne poslove i ljudske resurse. Ovim postupkom certifikacije i akreditacije, Kantonalna bolnica će se svrstati među zdravstvene ustanove u FBiH koje jamče pružanje zdravstvenih usluga visokog kvaliteta.

(Biscani.net)

Podijeli ovaj članak