Bihać: Potvrđena optužnica protiv Rame Sulića

2 min. čitanja

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću od 29.09.2023.godine potvrdena je optužnica Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Rame Sulića iz Bihaća.

Optuženom se stavlja na teret da je počinio krivično djelo iz člana 383. stav 1. Zloupotreba položaja ili ovlaštenja a u vezi sa članom 55. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Optuženi je dana 06.03.2023.godine obavljajući dužnost direktora Službe za zapošljavanje USK-a ovlašten da odlučuje o prestanku rada, raspoređivanju i odgovornosti radnika, te pravima i obavezama radnika iz radnih odnosa, svjestan da iskorištava svoja službena ovlaštenja suprotno interesima službe, te da na taj način teže vrši povredu prava zaposlenika N.S. i N.I. što je i htio, a pri tom znajući da su isti svjedoci Tužilaštva Unsko-sanskog kantona u predmetu koji se vodi protiv više optuženih zaposlenika Službe uključujući i direktora suprotno članu 107. Zakona o radu Federacije BiH te suprotno članu 30. JU Službe za zapošljavanje, donio Odluku o otkazu ugovora o radu sa ponudom zaključenja novog ugovora za oštećenu N.S. Navedenu osobu premjestio na poziciju Stručnog saradnika za pravne, kadrovske i opće poslove, a N.I. na poziciju Stručnog saradnika za materijalno-socijalnu sigurnost nezaposlenih lica, odnosno na niža radna mjesta.

Kao razlog naveo promjenu u organizaciji službe i neispunjavanje zadataka oštećenih, a prethodno nije proveo postupak za donošenje takvih odluka i na taj način teže povrijedio prava oštećenih.

Istog dana obavljajući dužnost direktora Službe za zapošljavanje USK-a optuženi je donio Odluku o pokretanju postupka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika zbog više uzastopnih teških povreda radnih obaveza od strane oštećenog N.I., a nakon dostavljenog lzvještaja Komisije da je oštećeni počinio povrede dužnosti suprotno članu 97. i 100. Zakona o radu Federacije BiH, te članu 89. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje USK-a donio nezakonito Rješenje o otkazu ugovora o radu.

Dakle, kao službena osoba iskoristio svoja službena ovlaštenja i pričinio materijalnu štetu oštećenim N.S. i N.I. čime je počinio krivično djelo iz člana 383. stav 1. Zloupotreba položaja ili ovlaštenia Krivičnog zakona Federaciie BiH.

Podijeli ovaj članak