Čeka je robija? Pitali su advokata šta će biti s Mirjanom Karanović nakon što je gurnula komšinicu niz stepenice

5 min. čitanja

“Postoje tzv. obična tjelesna povreda i tzv. kvalifikovani oblici ovog krivičnog dijela. U svom osnovnom obliku stavom 1 člana 121 Krivičnog zakonika propisano je da ko drugog teško tjelesno povredi ili mu zdravlje teško naruši kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina”, navodi za Nova.rs advokat Lazar Babić, komentarišući slučaj Mirjane Karanović i njene komšinice.

Protiv glumice podneta je krivična prijava, jer je kako se navodi, Mirjana odgurnula komšinicu S. S. (82) koja je pala, a usljed pada zadobila teške tjelesne povrede, konstatovane od strane ljekara. S.S. je doživjela prelom levog kuka i zadržana je na lijčenju.

Legendarna glumica Mirjana Karanović u kratkoj izjavi za Nova.rs kaže da joj se život izvrnuo naopačke.

„Ne znam šta bih rekla, cijeli život mi se izvrnuo naopačke“, rekla je Karanović za Nova.rs.

Glumica je ranije objasnila šta se dogodilo.

Portal Nova.rs kontaktirao je advokata Lazara Babića, iz advokatske kancelarije Babić, kako bi nam detaljnije objasnio mogući epilog ovog slučaja, odnosno, šta se može dogoditi u ovom slučaju i kakva sudbina očekuje legendarnu srpsku glumicu.

„Svaki advokat će prilikom komentarisanja predmeta u kome ne postupa naglasiti da govori načelno i principijelno, jer nema mogućnost uvida u spise predmeta, te nije detaljno upoznat sa predmetom. Prilikom analize svakog konkretnog krivičnog djela prvo pitanje koje se postavlja jeste pitanje stvarne i mesne nadležnosti postupajućeg javnog tužilaštva, a to zavisi od vrste djela i visine propisane kazne kao i od mjesta gdje je djelo izvršeno. U konkretnom slučaju za postupanje u ovom predmetu nadležno je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, sa sjedištem u Katanićevoj ulici broj 15“, navodi Babić za Nova.rs.

„Krivično djelo iz člana Teška tjelesna povreda propisano je članom 121 Krivičnog zakonika. Ipak, kao takvo ima više oblika“, govori Babić.

„Postoje tzv. obična tjelesna povreda i tzv. kvalifikovani oblici ovog krivičnog djela. U svom osnovnom obliku stavom 1 člana 121 Krivičnog zakonika propisano je da ko drugog teško tjelesno povredi ili mu zdravlje teško naruši kazniće se zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Iako je ovdje propisana isključivo kazna zatvora, to ne mora da znači da će isti biti i izrečena u finalu krivičnog postupka, već je moguće da se u toku postupka iskoristi mogućnost odlaganja krivičnog gonjenja (tzv. oportunitet), a koji bi znači da ukoliko tužilaštvo procijeni da nije nužno sprovoditi krivični postupak protiv okrivljene, a odbrana prihvati odredjene obaveze (humanitarni rad, poravnanje sa oštećenom, uplatu određenog novca u humanitarne svrhe) doći će do odbacivanja krivične prijave. Napominjem da ova mogućnost dolazi u obzir samo u slučaju da Prvo osnovno javno tužilaštvo okvalifikuje djelo kao Teška tjelesna povreda iz člana 121 stav 1 Krivičnog zakonika, odnosno kao djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina zatvora“, objasnio je advokat Babić.

On dalje objašnjava da nije bila namjera glumice da povredi staricu. Te je zbog toga moguća olakšavajuća okolnost, ili lakša kazna – ukoliko nadležni tako odluče.

„Prema svim okolnostima ovog slučaja gotovo je nesporno da nije postojao umišljaj da se nanese teška tjelesna povreda, te se u ovom slučaju promenjuje stav 4 clana 121 Krivicnog zakonika, a prema kome je za tesku tjelesnu povredu nanijetu iz nehata propisuje kazna zatvora do 3 godine. Ovo praktično znači  da nije bilo namjere da se oštećena teško tjelesno povredi, te da su okolnosti slučaja takve da idu u prilog osumnjičene i da je upravo iz tih razloga propisana manja kazna“, objasnio je dalje advokat za naš portal.

„Istražni postupak je pokrenut i u toku istrage postupajuće tužilaštvo utvrdiće sve odlučne činjenice od kojih će zavisiti i dalji tok postupka. Svaki postupak je poseban na svoj način i svaki postupak traži maksimalnu posvećenost. U slučajevima za koje postoji povećan instres javnosti često dolazi do jedne vrste pritiska na rad tužilaštva. Taj pritisak nikako se ne sme shvateti kao  otežavajuća okolnost, već samo i jedino kao podsticaj da se predmetni slučaj rasvetli u potpunosti i do kraja. Upravo u interesu javnosti“, zaključio je Lazar Babić za Nova.rs.

Podijeli ovaj članak