Kako pravilno mjeriti pritisak i koje aparate koristiti

4 min. čitanja

Vrlo je važno, ističu ljekari, znati pravilno mjeriti pritisak.

Prema smjernicama, trebalo bi već u mladoj dobi provoditi tzv. oportunistički probir, odnosno pacijentu u dobi od 18 godina izmjeriti krvni pritisak bez obzira na to zaÅ”to je on u tom trenutku doÅ”ao porodičnom ljekaru.

Poslije toga mjerenje treba nastaviti određenom dinamikom probira, Å”to je individualno i ovisi o pacijentovim navikama, o tome bavi li se sportom, ima li u porodici članova s hipertenzijom…, a od 35. odnosno 40. godine svaku godinu valja obavljati mjerenja kako nas hipertenzija ne bi iznenadila.

Vrijednosti pritiska

Poželjne vrijednosti krvnog pritiska, bez obzira na dob, su ispod 120/80 mmHg.

Evropske smjernice: prehipertenzija do 139/89, hipertenzija iznad 140/90 mmHg.

Američke smjernice: prehipertenzija do 130/80, hipertenzija iznad 130/80 mmHg.

Ljekar može posumnjati na hipertenziju ako se pacijent žali na jutarnju glavobolju, koja se obično javlja na zatiljku, ili ako je izmjerena granična vrijednost Å”ećera u krvi, no temeljna pretraga je mjerenje pritiska.

Međutim, mjerenje može pokazati i netačne vrijednosti, manjim dijelom zbog varijabilnosti bolesti, a viÅ”e zbog neadekvatnog mjerenja.

– Kako bi se pravilno i tačno mjerio pritisak moraju se koristiti ispravni, baždareni automatski uređaji. Na tržiÅ”tu ih je oko 4.000, ali samo deset posto ih je validno. Bitna je i narukvica, ako je premala, pokazat će lažne vrijednosti. Ljudi često odmah počnu mjeriti, ali treba sjesti, smiriti se, leđa trebaju biti naslonjena, ruka poduprta i treba izmjeriti tri puta ā€“ ističu stručnjaci.

Ljekari ne preporučuju aparate za mjerenje pritiska koji se stavljaju na dio ruka odmah iza Ŕake jer mogu pokazati pogreŔne parametre.

Popis aparata za mjerenje pritiska validiranih od Evropskog druÅ”tva za hipertenziju možete naći na stranicama viÅ”e stručnih druÅ”tava.

Preporučuju one s narukvicama adekvatnim Ŕirini pacijentove ruke u nadlaktici.

Kako pravilno mjeriti pritisak

– Uvijek mjerite vrijednosti pritiska u isto vrijeme u danu, kako biste mogli dobiti uvid u njegovo kretanje. Postoji tzv. cirkadijalni ritam, koji uzrokoje da se pritisak normalno mijenja tokom dana kod svih ljudi.

– PriuÅ”tite sebi bar pet minuta potpunog psihofizičkog mirovanja prije mjerenja krvnog pritiska.

– Å irina manžete 2/3 dužine rame-lakat, dužina manžete mora biti dostatna da se može bez problema stabilno zakopčati oko nadlaktice.

– Manžeta na nadlaktici se postavlja dva prsta iznad lakatne jame, zategne se tako da se bez problema između nje i ruke može staviti jedan prst.

– Aparat tik iznad Å”ake postavljate dva cm od baze dlana – ruka je okrenuta dlanom prema gore, aparat na ruci postavljate tako da je ekran okrenut prema licu, a narukvica zategnuta toliko da se može između ruke i nje umetnuti kažiprst.

– Noge su stopalima na podu (bez križanja), ruka je laktom na stolu, manžeta je u visini srca, miÅ”ići su opuÅ”teni.

– Nemojte govoriti neposredno prije i za vrijeme mjerenja pritiska.

– Mjerenje pritiska bi trebalo biti odvojeno barem jedan sat od konzumiranja jela, alkohola, kafe i cigareta.

– Mjerenje pritiska se ne izvodi ukoliko imate aktualne fizioloÅ”ke potrebe na pameti. Svakako obavite nuždu prije mjerenja ukoliko osjećate potrebu.

– Većina automatskih mjerača pokreće mjerenje pritiskom na tipku za uključivanje aparata i automatski napuhuje manžetu 20-30 mm viÅ”e od očekivane vrijednosti pritiska, nakon čega se manžeta polako ispuhuje. Prilikom toga zvučnim signalom registrira otkucaje srca i na kraju mjerenja pokazuje izmjerene vrijednosti sistoličkog i dijastoličkog pritiska, te pulsa.

– “Jači” modeli oscilometrijskih aparata imaju i detekciju nepravilnosti srčanih otkucaja i nepravilnog vezivanja manžete, o čemu će vas obavijestiti simbolima prilikom prikaza izmjerenih vrijednosti mjerenja.

– Između dva uzastopna mjerenja odmorite nekoliko minuta (barem tri minute).

Podijeli ovaj članak