VIDEO – Pozdrav građanima Bosne i Hercegovine iz oslobođenog grada Bosanske Krupe: Komandant Sedić se obraća 17. septembra 1995.

3 min. čitanja

Danas je, poslije 1244 dana okupacije, 1245. dan od kada je Bosanska Krupa oslobođena. To su riječi brigadira Mirsada Sedića, komandanta 511. slavne brigade, koje je izrekao na dan oslobođenja Bosanske Krupa. Ova jedinica, zajedno sa 505. viteškom i 503. slavnom brigadom, uz podršku drugih jedinica 5. Korpusa, borila se i oslobodila Bosansku Krupu. Dan oslobođenja, 17. septembar 1995. godine, također se slavi kao Dan grada Bosanska Krupa.

Operacija “Sana 95” otpočela je tog dana, sa nastavkom napada na sve pravce. Vojska Republike Srpske nije uspjela pružiti snažan otpor. Navedenog dana, taktička grupa “Sjever” je definitivno oslobodila Bosansku Krupu, a prva jedinica koja je ušla u grad bila je 511. slavna brdska brigada. Ova brigada je cijeli rat gledala svoju Krupu i branila lijevu stranu rijeke Une do Bosanske Otoke i desnu stranu rijeke Baštre do Medvjedovca. Nakon nje, u grad su ušle logistika i civilna služba.

Iako je agresor pružao otpor, 5. korpus je uspješno napredovao. Nova linija fronta išla je pravcem: Ribnik – Čađavica – Velečevo – Peći – Vrhpolje – Gornja Sanica – Međeđe brdo – Javorova kosa – Željezmir – Risovac – Jelovi vršak – Hajdukovići – Jasenica – Ostrožnica – Donja glavica – rijeka Una. 505. viteška brigada je također napredovala prema putu Bosanska Krupa – Jasenica, uz podršku “Gazija” i 2. juriškog bataljona.

Pored Bosanske Krupe, u operaciji su oslobođeni i Veliki i Mali Badić, Gornji i Srednji Bušević, dok su snage grupe “Centar” oslobođene sela Hrustovo i Vrhpolje. Ćojluk, planina iznad Bosanske Krupe, postao je mjesto spomen-obilježja oslobodiocima pod nazivom “Ljiljan”. Ovdje se odigrala bitka za budućnost cijelog bihaćkog okruga i odakle je krenuo put oslobođenja Bosanske Krupe. Na Ćojluku je poginulo 61 Krupljanin, od kojih je 13 svoje živote izgubilo tokom bitke 10. i 11. jula 1995. godine.

Spomen-obilježje “Ljiljan” je visoko 17 metara, sa rasponom od 10 i po metara. Izgrađeno je na površini od oko 3000 kvadratnih metara, a zemljište za izgradnju je donirao Husnija Šarić, demobilisani borac Petog korpusa Armije RBiH.

Oslobođenje Bosanske Krupe zajedno sa svojim okolnim naseljima i danas se slavi kao važan događaj u istoriji ovog grada. Bitka za slobodu trajala je 1244 dana, ali hrabrost i otpornost branitelja i građana Bosanske Krupe donijeli su konačnu pobjedu. Danas, 1245. dan oslobođenja, prisjećamo se svih onih koji su dali život za slobodu svoje zemlje.

Podijeli ovaj članak