Šta je pokazala dodatna provjera 42 vreće izbornog materijala u Bosanskoj Krupi

4 min. čitanja

Sinoć oko 20 sati završena je provjera i Centralnoj izbornoj komisiji poslani rezultati iz 42 vreće sa glasačkim listićima.

Podsjećamo, nakon što je CIK BiH iz Bosanske Krupe zaprimio 52 zahtjeva za provjerom materijala odobreno je da se otvore vreće sa materijalom i utvrde eventualne greške te ponovno unese, sada ispravno stanje u elektronske obrasce. Rok je bio sinoć do ponoći što je i urađeno.

Od utorka od 19 sati četiri tima od po pet ljudi u prisustvu promatrača i članova GIK-a radili su na provjeri. Brojali se glasovi, prebrojavali listići u vrećama, ali provjeravali i obrasci koji su neodovojiv dio od samog glasačkog materijala. Prema riječima Senada Harčevića, predsjednika Gradske izborne komisije Bosanska Krupa uočene su mnoge nepravilnosti. Najveći broj njih odnosi se na pogrešan unos podataka sa glasačkih listića u obrasce. Međutim, kako je istakao Harčević uočeno je i dopisivanje glasova „što direktno upućuje na krađu odnosno pokušaj krađe glasova“. Mnoge greške, kako ih je gdin.Harčević nazvao, ponovnim prebrojavanjem su sanirane.

Ono što je nemoguće sanirati je situacija koja se desila na Velikom Badiću (biračko mjesto 002) i koja je prilikom jučerašnjeg prebrojavanja prijavljena policiji. Naime dva biračka odbora uočila su da se na listićima u rubrikama nalaze prekrižena polja sa dvije različite boje hemijskih olovaka(plava i crna) što upućuje na direktno dopisivanje glasova. Slučaj je evidentiran, prijavljen policiji. Inspektori su izišli i izvršili uvid u glasački materijal. Riječ je o dva listića za federalni nivo i devet listića za državni nivo. Prema riječima Harčevića ti listići su proglašeni nevažećim, o svemu je obaviještena i Centralna izborna komisija. U slučaj je uključeno Tužilaštvo USK, ali i federalno tužilaštvo jer je riječ o listićima za državni nivo što je u nadležnosti ovog tužilaštva. Gradska izborna komisija sada čeka sljedeće upute CIK-a.

Tražili smo od gdina Harčevića da nam potvrdi ili demantira primjer na biračkom mjestu Arapuša da su pojedini glasači odvodjeni u zasebne prostorije na glasanje. Harčević je kazao da su po dobijanju primjedbe od strane posmatrača reagovali i da im je objašnjeno „da se radilo o žurbi jednog od glasača te da mu je na taj način omogućeno da glasa“. Harčević je kazao da je predsjednik biračkog odbora upozoren i da je pomenuta situacija prevaziđena.

Primjera je još kao npr. situacije u kojima su stranke dobile glasove, a kandidati sa liste ne, što je teško za povjerovati. Harčević ovako uočenu nepravilnost objašnjava pogrešnim unosom podataka u predvidjene obrasce. Ovakve nepravilnosti su uočene u tri slučaja i stranke će se obratiti CIK-u sa primjedbom gdje će se to ispraviti.

Osjetljivi materijal danas (06.10.) iza podne kreće iz Bosanske Krupe ka Sarajevu gdje će CIK BiH daljnjom provjerom dostavljenog materijala odlučiti da li će vršiti dodatne provjere. Što se tiče Gradske izborne komisije, kako kaže Harčević, ona je svoj posao, kada je u pitanju ponovno prebrojavanje završila. Na potezu su sada CIK BiH i tužilaštva.

 

 

IZVOR: RadioBK
Podijeli ovaj članak