SERVISNE INFORMACIJE za period od 19.03. do 22.03.2021.

3 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

Dana, 19.03. u 22.55 sati došlo je do narušavanja JRiM u Bos.Krupi Ul.Radnička od strane 1 lica fizičkim napadom na drugo lice, isti lišen slobode, zadržan i uručen mu prekršajni nalog.

Dana, 20.03. u 00.05 sati došlo je do narušavanja JRiM u Bos.Krupi Ul.503 brigadeod strane 1 lica ne postupajući po naredbi ili rješenju državnog organa o ograničenju kretanja građana u periodu 23.00-05.00 sati, uručen prekršajni nalog.

Dana, 20.03. u 00.05 sati došlo je do narušavanja JRiM u Bos.Krupi Ul.Bihaćka od strane 2lica ne postupajući po naredbi ili rješenju državnog organa o ograničenju kretanja građana u periodu 23.00-05.00 sati, na dva lica uručen prekršajni nalog.

Vatrogasna jedinicaizvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 82 pacijenta, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 13 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.

Danas nema planskih prekida u isporuci vode.

Elektro-distribucijaizvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mokrim i klizavim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 1 C , vlažnost zraka 93 % , dok je vodostaj rijeke Une 65 cm (NV).

Podijeli ovaj članak