SERVISNE INFORMACIJE za period od 13.05. do 16.05.2022.godine

2 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještavada su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

13.5. U 09,50 sati Vranjska narušavanje JRiM-a naročito drskim ponašanjem od strane 1 lica.Prekršajni nalog na 1 lice. U 22,05 sati ul.Dana nezavisnosti KD-nasilje u porodici od strane 1 lica.Lice lišeno slobode i zadržano.Izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom KD-u.U 23,15 sati ul.1BKB KD-oštećenje tuđe stvari od strane NN lica.Istraga u toku.15.5. u 07,15 sati Jezerski SN-sudar dva put.motornavozila.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.U 17,45 sati ul.Međumostovi narušavanje JRiM-a fizičkim napadom na drugo lice od strane 1 lica.Prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 95 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno 15 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 10,00 do 13,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul. Branilaca grada. Radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri,saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz namag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeća: temperatura zraka 14C , vlažnost zraka 77% , dok je vodostaj rijeke Une 52cm (NV).

RadioBK

Podijeli ovaj članak