SERVISNE INFORMACIJE za dan 22.04.2022.

2 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da je u proteklom periodu zabilježeno slijedeće:

U vremenskom periodu od 08,20 do 09,45 sati u ul.Prvomajska po nalogu Općinskog suda Bosanska Krupa izvršen pretres stambenog objekta i pronađena opojna droga, krivično djelo – neovlašteno posjedovanje i stavljanje u promet opojnih droga od strane 1 lica. Lice lišeno slobode. Izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom krivičnom djelu.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 22 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 4 lica.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 07,00 do 15,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Gulanova okuka i dijelu ul.Hodžinac. Sanacija kvara na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 09,00 do 12,00 sati planski prekid u isporuci električne energije na TS Rasklopište i od 12,30 do 15,30 sati na TS Lamele. Radovi na trafostanici.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po mokrim kolovozima Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 8°C , vlažnost zraka 100% , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 62 cm, u Bosanskoj Otoci 103 cm (NV).

Podijeli ovaj članak