SERVISNE INFORMACIJE za dan 21.04.2022.

2 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da je u proteklom periodu zabilježeno slijedeće:

U12,00 sati ul.Reisa Đemaludina Čauševića hodnik Općinskog suda narušavanje javnog reda i mira izazivanjem osjećaja ugroženosti prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo od strane dva lica. Prekršajni nalog na 2 lica.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 29 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 2 lica.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 06,00 do 09,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Prvomajska i od 09,00 do 12,00 sati u ul.Voloder, Novo naselje i Radnička. Sanacija kvara na mreži.

Elektro – distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 09,00 do 15,00 sati planski prekid u isporuci električne energije na TS Mahića brdo. Radovi na NN mreži i od 09,00 do 16,00 sati na dalekovodu Baštra. Radovi na dalekovodu.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim i mjestimčno vlažnim kolovozima Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 2°C , vlažnost zraka 80% , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 64 cm, u Bosanskoj Otoci 105 cm (NV).

Podijeli ovaj članak