Društvo “KRUPA KABINE” d.o.o. Bosanska Krupa: Potrebno 13 radnika

2 min. čitanja

Društvo “KRUPA KABINE” d.o.o. Bosanska Krupa, članica italijanske grupacije SIAC, čija osnovna djelatnost podrazumijeva proizvodnju kabina za poljoprivredne mašine, građevinske mašine i traktore, poziva sve odgovorne, pouzdane i motivirane osobe, koje se žele profesionalno razvijati, da se prijave na

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

 

NAZIV RADNOG MJESTA:         Zavarivač na robotu za zavarivanje – 3 izvršitelja,

Zavarivač – 10 izvršitelja.

 

ZNANJA I KVALIFIKACIJE:

  • Poželjno prethodno radno iskustvo na poslovima zavarivanja i posjedovanje stručne spreme iz oblasti zavarivanja. Za kandidate koji ne ispunjavaju navedene uslove, sticanje potrebnih vještina vrši se pohađanjem obuke u organizaciji poslodavca.
  • Samostalnost u radu kao i rad u timu;
  • Dobre organizacijske vještine;
  • Želja za daljim učenjem i usavršavanjem.

NUDIMO VAM:

  • Zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme, uz mogućnost naknadnog zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme;
  • Rad u poticajnoj i ugodnoj atmosferi;
  • Edukaciju i stručno usavršavanje;
  • Priliku za lični i profesionalni rast i razvoj.

Pozivaju se svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove da prijavu sa kraćom biografijom pošalju na adresu:

“KRUPA KABINE” d.o.o.

Ulica Unska b.b.

Bosanska Krupa

Ili na e-mail adresu: krupa@kk-cab.com

Javni oglas ostaje otvoren do 25.04.2022. godine.

Više informacija mozete dobiti na broj telefona: 037/470-026.

 

Podijeli ovaj članak