SERVISNE INFORMACIJE za dan 02.04.2024.godine

2 min. čitanja
– Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:
U 11,05 sati Krivodol SN-uslijed nepropisnog preticanja sudar dva put.motornog vozila. NN vozač sa NN vozilom se udaljio sa lica mjesta. Materijalna šteta. Uviđaj izvršen. Po pronalasku NN vozača i NN vozila biće preduzete zakonom propisane mjere i radnje.
-Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nije imala intervencija i dojava o požaru.
-Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 38 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućenih 5 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.
-JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Danas od 07,30 do 11,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul. Branilaca grada. Sanacija kvara na mreži.
-Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planski prekida u isporuci električne energije.
– Službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mokrim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.
Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.
-Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 10 C , vlažnost zraka 83%.
Podijeli ovaj članak