SERVISNE INFORMACIJE za 17.08.2021.

2 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa- Operativni centar nije uspio dobiti podatke o stanjuu proteklom periodu.

Vatrogasna jedinica izvještava da je imala intervencija i dojava o požaru:

U 15,47 sati Svetinja tehnička intervencija izvlačenje unesrećenog lica iz put.motornog vozila. Intervencija završena u 16,30 sati.

U 18,15 sati Perna požar niskog rastinja. Na požar izašla tri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom. Požar ugašen u 20,30 sati.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 52 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 7 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 07,00 do 14,00 sati prekid u isporuci vode u ul.Branilaca grada. Sanacija kvara na mreži, i od 07,00 do 12,00 sati u naselju Hodžinac. Radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 09,00 do 16,00 sati planski prekid u isporuci električne energije na trafostanici Jezerski centar. Radovi na nisko naponskoj mreži.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 17 C , vlažnost zraka 91 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 18 cm, Bosanskoj Otoci 65 cm (NV).

Podijeli ovaj članak