SERVISNE INFORMACIJE – Izvještaj za period 30.05.2024.godine

2 min. čitanja

– Policijska stanica  Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja JRiM, SN kao ni  KD-a.

-Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nije imala intervencija i dojava o požaru.

-Hitna  služba  Doma  zdravlja  Bos. Krupa  saopćava  da  je  u proteklom periodu  pregledala 29 pacijenata, za  KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 6  lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

-JKP“10. Juli ”Bos. Krupa  saopćava  da  je  isporuka vode  u  proteklom periodu  na području grada zadovoljavajuća. Danas nema planski prekida u isporuci vode.

-Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas planski prekidi  u isporuci električne energije od 09,00 do 10,00 sati na TS Donji Ramići, od 12,00 do 13,00 sati na TS Pištaline centar i od 15,00 do 16,00 sati na TS Donja Ljusina. Radovi na nisko naponskoj mreži.

– Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim i mjestimično vlažnim  kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 16 C , vlažnost zraka 86% , dok je vodostaj rijeke Une  49  cm  (NV).

Podijeli ovaj članak