Promjena većine u Općinskom vijeću Bosanska Krupa, novi predsjedavajući Alen Lipovača

3 min. čitanja

Na juče održanoj trinaestoj sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa, poslije godinu dana, došlo je do promjene većine unutar vijeća prilaskom jednog vijećnika ispred Nacionalne manjine kao 13. ruke klubovima vijećnika NES-a i SDP-a.

Nakon razrješenja dosadašnjih-predsjedavajućeg i njegovog zamjenika provedena je i procedura izbora novih. Tako je novi predsjedavajući Alen Lipovača(SDP) , dok je zamjenik Šemso Hadžipašić(NES). Podsjetimo da je poslije održanih lokalnih izbora 2020.godine bilo nekoliko pokušaja formiranja većine NES-SDP-DF-Nacionalna manjina i nakon propalih pregovora na kraju je formirana većina SDA-DF kojima se kao 13.ruka priključio upravo vijećnik koji predstavlja Nacionalnu manjinu.

Okončavši proceduru razrješenja dosadašnjih i imenovanja novih na čelu Općinskog vijeća i prethodno dopunjenog i usvojenog dnevnog reda, na kojem se sada našlo dvanaest tačaka, vijećnici su donijeli Odluku o privremenom finansiranju koja je bila neophodna, jer općina Bosanska Krupa nema usvojen budžet za ovu godinu. Osim toga vijećnici su u nastavku svoga rada u petnaestodnevnu javnu raspravu uputili Nacrt budžeta i centralnu javnu raspravu zakazali za 26.januar od 12 sati. Obrazlažući ovu tačku, načelnik Armin Halitović je kazao da je izvršenje budžeta za prošlu godinu bilo 10 800 000 KM, da je u nacrtu za ovu predviđeno 9 440 000 KM, ali obzirom da ima nedovršenih projekata koji se prenose u ovu godinu predviđanja su da će taj iznos ići do nekih 11 000 000 maraka.

Takođe vijećnici su usvojili i prijedloge odluka o izmjenama odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi, prijedlog odluke o utvrđivanju bazne cijene kao osnovice za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta za ovu godinu, prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene metra kvadratnog stambene površine. Kako je rečeno, cijene su uglavnom identične prošlogodišnjim. Vijećnici su usvojili i prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o uspostavi registra budžetskih korisnika i u javnu raspravu uputili nacrt programa zajedničke komunalne potrošnje za koji je centralna javna rasprava zakazana takođe kao i nacrt budžeta 26.januara , ali od 13,30 sati. Sa dnevnog reda predlagač je povukao prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja. Na kraju je na znanje primljena informacija Policijske stanice Bos.Krupa za novembar 2022.godine.

Tonski snimak trinaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Bosanska Krupa emitujemo u nedjelju, 16.januara od 10 sati.

Podijeli ovaj članak