Prof dr. Esad Kurtović dobitnik nagrade “Nagrade za rad od posebnog nacionalnog značaja – nagrade za višegodišnji doprinos”

3 min. čitanja
Prof dr. Esad Kurtović dobitnik je nagrade “Nagrade za rad od posebnog nacionalnog značaja – nagrade za višegodišnji doprinos”. za 2023. godinu dana. Riječ je o nagradi koju Univerzitet u Sarajevu dodjeljuje istaknutim stručnjacima u disciplinama od posebnog nacionalnog značaja.
Centar za historijska istraživanja upućuje profesoru Kurtoviću iskrene čestitke.
Esad Kurtović rođen je u Arapuši kod Bosanske Krupe. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a srednju u Bosanskoj Krupi. Studij povijesti završio je na Odjelu za povijest Filozofskog fakulteta u Sarajevu 1990. godine, diplomirao je na temu Dubrovačke kolonije u srednjovjekovnoj Srbiji. Radio je u osnovnim i srednjim školama u Bosanskoj Krupi 1990-1992. Od 1994. radovi na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Na istom fakultetu branio 2000-tu. magistarski rad pod nazivom: “Ulaganje novca za profit u Konavoski krug”, i 6. rujna 2006. doktorska disertacija pod nazivom: “Sandalj Hranić Kosača i njegovo vrijeme”. Izabran je za vanrednog profesora 2007. godine, izabran je za docenta na području povijesti srednjeg vijeka 2012. godine, a za redovnog profesora izabran je 2016. godine. godine.
Predmet znanstvenog interesa Ekonomska, društvena i politička historija srednjovjekovne Bosne; bibliografija i historiografija bosanskog srednjeg vijeka Dao je sastavni doprinos objavljivanju izvora za srednjovjekovnu Bosnu.
Objavljivao je u gotovo svim bosanskohercegovačkim časopisima, kao i u nekoliko međunarodnih, od kojih su najznačajniji: Prilozi Instituta za historiju (Sarajevo), bosanskohranjevac (Sarajevo), Hrvatska misao (Sarajebo), Godišnjak Bosanske zajednice kulture preporod (Sarajeva), Znakovi vremena (Sarajepo), Godišnjak Centra za balkanološki pregled ANUBiH (Sarajejo), Glasnik Zemaljskog muzeja BiH (Sarajevo), Mostarski most Hercegovina (Mostar), Naša škola (Sarajevo), Arhivski list i Društvo arhivskih radnika (Sarajevo), radovi Filozofskog fakulteta (Sarajebo), glasnik Rijaset Islamske zajednice (Sarajeva), Almanah (Podgorica), Anali Institut za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (Dubrovnik), Historijski časopis (Beograd, Inicijal (Beograd
Urednik je drugog i trećeg broja radova Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, povijest umjetnosti, arheologija) (2012-2014). Bio je predsjednik odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu 2010-2014.
Autor je više od 50 originalnih znanstvenih radova, autor i autor desetaka knjiga i knjiga poglavlja, a uspješno je mentor 4 doktorske disertacije i 17 master radova.
Detaljnu bibliografiju profesora Kurtovića možete naći na linku
Podijeli ovaj članak