Predstavljamo: Zaharije Mesić kandidat za Skupštinu USK-a (Pomak)

3 min. čitanja

Mesić Zaharije rođen je 05.03.1967 god u Bosanskoj Krupi gdje je završio osnovnu školu, srednju medicinsku u Bihaću a višu medicinsku 1991. u Sarajevu.

Prije izbijanja agresije na BiH aktivno uključuje u njenu odbranu kao pripadnik Patriotske lige a onda kod izbijanja oružane agresije u Armiju BiH. Cijeli rat proveo u borbenim jedinicama 511 Sbb ,1.brtskog bataljona kao komandir sanitetske desetine ,1993. god činovan u čin potporučnika, lakše ranjavan u području Arapuše.

Za svoje nesebično zalaganje i doprinos u Armiji BiH lično pohvaljivan od strane generala Atifa Dudakovića.
Po završetku agresije zaposlen Domu Zdravlja u Bosanskoj Krupi gdje i danas radim.
Vijećnik u GV Bos. Krupa. Oženjen i otac 4 djece.

– Kao zdravstveni radnik mogu reći da je zdravstvo došlo do dna. Pacijenti su ostavljeni da se sami snalaze kako mogu a to je da idu po privatnim ordinacijama a niko ih ne pita imaju li odakle. Budžet ZZO USK stalno raste ali građani i zdravstveni radnici to ne osjete, usluge u zdravstvu ostaju iste ili čak se i pogoršavaju.Vlast koja u jednom mandatu promijeni 7 direktora ZZO-a i konstantno izmišlja nova radna mjesta u ZZO za strankaše i članove njihovih porodica, nema vremena baviti se krucijalnim pitanjima koja se tiču života i zdravlja građana.I zdravstveni radnici a i pacijenti vide i osjete da je zdravstvo strmoglavo palo na štetu i jedni i drugi.

POMAK ima program oporavka zdravstvenog sistema prilazeci svemu profesionalno. Zdravstvo je jedno od jako bitnih segmenata društva i na tom će mo raditi sa sto posto snage.Moja borba ako dobijem Vaše povjerenje će se orjentisati na depolitizaciju zdravstva i školstva. Ako želimo i volimo ovu državu to su naj bitnije grane društva a sad su na dnu ,uništeni sa ne profesionalnošću.Zato ako Vi mislite da je nasip puta ili sjelica bitnija od životni stvari koji su dovedeni do samog dna onda glasajte za sadašnju vlast ili dajte nama šansu da vidite koliko smo ozbiljni u nakani da sve ovo pokrenemo napred.
POŠTENO ,JAČE, KRAJIŠKI

Zaharije Mesić se nalazi na listi Pomaka za Skupštinu USK-a na broju 25

Podijeli ovaj članak