Predstavljamo: Adis Hamzić kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH (SDA)

1 min. čitanja

Adis Hamzić je rođen 20.09.1979.godine u Bihaću, stalno nastanjen u Bosanskoj Krupi. Završio je Opću gimnaziju u Bosanskoj Krupi, nakon čega upisuje i uspješno završava Fakultet kriminalističkih nauka u Sarajevu, uža naučna oblast – ekonomski kriminal.

Također, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu uspješno završava magistarski studij, te stiče zvanje mr. politologije iz oblasti menadžmenta u javnoj upravi. Uposlenik Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a na mjestu rukovodioca poslovnice Bosanska Krupa. Gradski vijećnik u GV Bosanska Krupa. Član SDA je od 1998. godine, aktivno učešće u tri izborna ciklusa što se tiče svih nivoa u BiH kao i učešće u svim organima stranke. U mandatnom periodu 2015-2019 obnaša funkciju podpredsjednika OO SDA Bosanska Krupa.

Član Kantonalnog odbora i kadrovske komisije SDA USK-a Bihać. na 7. kongresu SDA bio je delegat te kandidat za člana Glavnog odbora. U posljednjim stranačkim izborima ponovo je izabran za člana IO OO SDA Bosanska Krupa i član je Kantonalnog odbora SDA USK-a Bihać.

Ove godine Adis Hamzić je kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH pod brojem 6.

Podijeli ovaj članak