Ponovni Poziv za iskazivanje interesa za korištenje mobilnih kućica Općine Bosanska Krupa za vrijeme novogodišnjih praznika

1 min. čitanja

Pozivaju se pravna i fizička lica s područja općine Bosanska Krupa da iskažu interes za korištenje mobilnih kućica (1.5 x 2.5 m) za vrijeme novogodišnjih praznika na šetalištu u ulici Patriotske lige u svrhu prezentacije/prodaje svojih usluga/proizvoda.

Općina Bosanska Krupa raspolaže sa četiri mobilne kućice koje namjerava pravnim ili fizičkim licima, u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih prostora, sportskih terena i mobilnih kućica, a s ciljem promocije lokalnih poduzetnika i podrške njihovom radu, dodijeliti na korištenje.

Ovim putem ponovno želimo, a obzirom da se bliži manifestacija „Zimska priča“, uvidjeti koliki interes za korištenje kućica vlada u lokalnoj zajednici.

Pravna i fizička lica interes za korištenje mobilnih kućica mogu iskazati do 12. decembra (nedjelja), isključivo putem mail-a: pr_obk@opcinabosanskakrupa.ba.
Istim putem mogu se dobiti sve dodatne informacije u vezi korištenja kućica.

Prilikom iskazivanja interesa potrebno je navesti ime i prezime / naziv pravnog ili fizičkog lica i djelatnost.

Iskazivanje interesa ne predstavlja formalnu prijavu i ne obavezuje Općinu Bosanska Krupa na dodjelu kućica niti pravna i fizička lica na korištenje kućica.

Podijeli ovaj članak