Pao dnevni red XI sjednice Općinskog vijeća, novi termin sjednice 27.oktobar

1 min. čitanja

Izjašnjavajući se juče o dnevnom redu jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Bosanska Krupa od 23 prisutna vijećnika, jedan je glasao protiv, dok su 22 bila suzdržana čime dnevni red nije dobio potrebnu podršku.

Nakon što je predsjedavajući Općinskog vijeća Djemal Elezović konstatovao da dnevni red nije prošao, odmah je u odjavi sjednice pozvao vijećnike na održavanje sjednice Kolegija. Tako je odlučeno da će novi termin održavanja sjednice biti u srijedu 27.oktobra. Izmjena je na tački osam – Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinistvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa odnosno sistematizaciji u organu uprave koju je Kolegij skinuo sa dnevnog reda.Time je dnevni red izmijenjen samo u pomenutom dijelu,ostalih izmijena nema. Inače na dnevnom redu se nalazi i rebalans budžeta, stavka koja se tiče izdvajanje sredstava za dječiji vrtić. Ovu informaciju općinski načelnik je već najavio , a radi se o sredsvima namijenjenim za finansiranje troškova nove odgojne grupe u JU „Dječje obdanište i Dom učenika“ Bosanska Krupa. Riječ je o sredstvima u iznosu nešto višim od 10 000 KM.

 

RadioBK

Podijeli ovaj članak