Održana III sjednica Gradskog vijeća Bosanska Krupa

3 min. čitanja

Juče je održana treća redovna sjednica Gradskog vijeća Bosanska Krupa na kojoj je u odnosu na predloženi dnevni red izmjena bila samo u jednoj tački, odnosno na dnevni red je dodan Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Budžeta za 2022. godinu – Poticaj za poljoprivredu kojom je predvidjeno da se u odnosu na prethodnih 150 000 maraka sada 200 000 maraka usmjeri na sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala tj. sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proljetnu sjetvu, kukuruza, jarih žitarica idr. , a da se kroz rebalans budžeta, koji bi prema najavama uslijedio uskoro, osiguraju sredstva za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje krastavca kornišona, jagodičastog voća i sl. Vijećnici su ovakav prijedlog prihvatili bez diskusije.

Bez diskusija je uglavnom prošla cijela sjednica na kojoj se izmedju ostalog našla i izmjena i dopuna odluke budžeta za ovu godinu gdje se pojedine stavke u budžetu koriguju kao što je npr. korekcija iznosa sredstava za objekte vodovoda i kanalizacije Hodžinac – Sulejmanovići u korist objekta vodovoda i kanalizacije – JKP 10. Juli – Vodovod Gornji Ramići.

Vijećnici su prihvatili i godišnji izvještaj o izvršenju budžeta Bosanske Krupe za prošlu godinu. Nešto više od dva miliona maraka preneseno je u ovu, a sredstva su namijenjena uglavnom za finansiranje započetih i planiranih projekata. Takodje, vijećnici su prihvatili Rješenje o razrješenju dužnosti člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa.Naime, Aida Šertović,dugogodišnji člna OIK-a Bos.Krupa, podnijela je ostavku početkom marta, a u medjuvremenu Gradsko vijeće je raspisalo konkurs za popunu upražnjenog mjesta na koji se javilo pet kandidata od kojih su tek dva pristupila intervjuu (Edita Džafić i Elmedina Kavazović ,obje diplomirani pravnici). Komisija koja je obavila intervju, čulo se od predsjedavajućeg Gradskog vijeća Alena Lipovače, odlučivala je kroz nijanse i prednost dala Elmedini Kavazović koja je na jučerašnjoj sjednici i imenovana za člana ,sada Gradske izborne komisije. Konačna procedura je okončana kada stigne i saglasnost Centralne izborne komisije BiH.

Tonski snimak ove treće redovne sjednice Gradskog vijeća Bosanska Krupa nećemo emitovati ove nedjelje zbog praznika, već u iduću nedjelju, 8.maja od 12,30 minuta.

 

RadioBK

Podijeli ovaj članak