Na 15.sjednici OV mnogo važnih odluka za građane

13 min. čitanja

Dobro pripremljena petnaesta sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa je relativno brzo obradila i usvojila odluke,izvještaje i programe iz dvanaest tačaka dnevnog reda i trinaestu potvrdila na način da su vijećnice i i vijećnici upoznati sadržajem informacije iz Policijske stanice.

Obzirom na to da na zapisnik s prethodne sjednice nije bilo primjedbi,općinski načelnik Armin Halitović je izvijestio vijećnike, da iz tehničkih razloga, povlači tačku dnevnog reda koja se odnosi na Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Turističke zajednice Bosanska Krupa,te zamolio članove najvišeg zakonodavnog organa Općine da u dnevni red bude uvrštena Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa,te prijedlog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine.Po prijedlogu vijećnika Midhada Arnautovića prihvaćeno je da dnevni red bude dopunjen dopunom Odluke o utvrđivanju Odluke o značajnim datumima ,te prijedlozima rješenja o razrješenjima ranijih i imenovanjima po jednog člana u Skupštinama JKP „10. juli“ i JP Radio Bosanska Krupa.Svi prijedlozi su dobili potrebnu većinu i uvršteni su u dnevni red.

Brojna vijećnička pitanja

Na samom početku postavljeno je nekoliko vijećničkih pitanja.Vijećnik Đemal Elezović je postavio pitanje vezano za realizaciju projekta u području ulice i mosta prema Zalugu koji je u ingerenciji Direkcije za regionalne ceste,a koji je još u septembru prošle godine trebao krenuti u realizaciju ,te istakao problem uličnog neosvjetljenja tog dijela grada.Drugo pitanje se odnosilo na potrebnu brzu realizaciju čišćenja potoka Dobrović i popravke mostova ,kako bi se izbjegle mogućnosti plavljenja i štete koje bi ono prouzrokovalo.Vijećnik Muhamed Mušeljić je istakao problem saobraćajne signalizacije u ulici Radničkoj,odnosno postavljanju ogledala koje bi povećalo sigurnost ,a vijećnica Edina Šertović je uputila pitanje koje se odnosilo na ranije usvojen zaključak da dvije ulice ponesu ime uvaženih, Jovana Divjaka i Đemaludina Čauševića.Vijećnik Nermin Šabić je želio informaciju iz Policijske stanice Bosanska Krupa vezanu za nekoliko krivičnih djela,prekršaja i zabilježenih pojava u povratničkim selima,te je tražio informaciju o poduzetim mjerama u vezi neprimjernog ,uvrjedljivog sadržaja koji je uznemirio stanovnike još neoporavljene od ratnih događanja ,a koji je objavljen na društvenim mrežama ,te zamolio pismeno očitovanje Policijske stanice,a putem Općinskog vijeća.Vijećnik Midhad Arnautović je zatražio od nadležnih iz JP Ceste Federacije,a putem nadležnih općinskih službi,da daju informaciju da li je i kada vršeno statičko i mehaničko ispitivanje željeznog mosta „Srebreničkih žrtava“u Bosanskoj Krupi,obzirom na oštećenja tokom agresije i velike količine tereta koje on nosi svaki dan,dok je Predsjedavajući Općinskog vijeća Alen Lipovača , još jednom ukazao na teško snalaženje učesnika u saobraćaju na raskrsnici kod Općinskog suda,te uočene nedostatke,neriješeno pitanje skretanja u ulicu ZAVNOBiH-a,kao i uočene propuste iz službenih zabilješki Policijske stanice u Bosanskoj Krupi,te zatražio da se putem općinske službe nadležnim uputi zahtjev za izmjene.Drugo pitanje bilo je vezano za “nestali”saobraćajni znak u ulici 505. viteške brigade koji vozače upozorava da ulazi u jednosmjernu ulicu,kao i prijedlog da se postavi ogledalo koje je ranije tu stajalo,sve zbog sigurnosti i lakšeg odvijanja saobraćaja.

Na nekoliko pitanja općinski načelnik je odmah odgovorio.Vezano za put prema Govedarnici je kazao, da trenutno ,dok izvođač ne krene s radovima ,JKP „10 juli“ nasipa oštećenja na putu,a da će se rasvjeta raditi kada krenu i radovi, zbog podzemnih kablova kojim će se provoditi električna energija za uličnu rasvjetu.Potvrdio je da će Općinski štab civilne zaštite već u martu razriješiti problem čišćenja potoka Dobrović,te da, ako nadležni ne postave ogledala u Radničkoj ulici,da će to učini lokalna uprava.Iznalaženje najboljih lokacija,koje će se imenovati u ulice dvaju zaslužnih građana Bosanske Krupe i BiH je u toku,naglasio je,traži se najpogodnije rješenje za ulice u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci koje će ponijeti imena Đemaludina Čauševića i Jovana Divjaka.

“Peletara” nema dozvolu za rad,ima okolišnu dozvolu

Poslije vijećničkih pitanja ,predsjedavajući Općinskog vijeća Alen Lipovača je informirao vijećnike o njihovom zahtjevu i peticiji građana ,a vezano za “Peletaru” koja je otpočela s radom u prostoru bivše tvornice TPM.Građani su tražili izmještanje “Peletare” iz ulice Branilaca grada,zahtijevajući da se provjeri da li taj proizvodni kapacitet ima dozvole za rad u gusto naseljenom mjestu,a obzirom da stanovnici trpe posljedice koje mogu biti opasne po njihovo zdravlje.Na upućeno pismo nadležnom Ministarstvu stigao je službeni odgovor da za “Peletaru” nije vođen postupak i nije izdata dozvola za rad,dok je Komisija za inspekcijski nadzor USK-a odgovorila da je obavila inspekcijski nadzor u dva navrata,14. i 22.oktobra prošle godine i utvrdila da je okolinsku dozvolu za “Peletaru “dobio vlasnik prostora,firma ” Energomont”.Od Agencije za vode stigao je dopis u kome stoji da nije potrebna vodna dozvola za tu vrstu proizvodnje.Napominjemo da je firma “Energomont” prostor za “Peletaru” izdala drugoj firmi.Općinsko vijeće je zatražilo kopiju nalaza Komisije za inspekcijske nalaze ,te izvjestilo da će nastaviti pravni put kako bi odgovorili na peticiju građana i njihove zahtjeve i osigurali kompletnu informaciju članovima Općinskog vijeća.

Vijećnici donijeli odluke koji će posebno obradovati učenike-putnike i porodilje

Vijećnici su bez diskusije prihvatili Odluku o izmjenama odluke o izvršenju budžeta općine Bosanska Krupa za 2022. godinu,a poslije obrazloženja općinskog načelnika.

Učenici-putnici i njihovi roditelji će biti posebno sretni jer ove godine Općina će s polovinom sredstava,odnosno 50% učestvovati u subvencioniranju njihovog prijevoza do škole ,i to svim učenicima,osim onim učenicima koji su bez jednog ili oba roditelja.Njima će za ovu godinu Općina subvencionirati cijeli iznos prijevoza.Cilj,kako je kazao općinski načelnik, je da od sljedeće godine Općina ,tačnije Grad, obezbijedi sredstva za besplatan dolazak u školu svim đacima-putnicima.

Izmjena je također napravljena u Odluci,zbog nepostojanja autobuske linije prema Arapuši iz koje u školu putuje 14 učenika,pa tako Općina može direktno potpisati ugovor s prijevoznikom koji se odluči da prevozi učenike iz ovog dijela naše općine.

U dijelu rekonstrukcije kanalizacione mreže u okviru Doma zdravlja Bosanska Krupa ,zbog hitnosti i olakšanja procedure, taj posao će se sredstvima direktno prenijeti na JKP“10 juli „.U dijelu sredstava koja su dodijeljena budžetom za izgradnju sportskog igrališta Nogometnom klubu „Sloga“,obzirom da će se kupiti još jedan dio zemljišta,dodaće se i naznaka da će se sredstva koristiti i za kupovinu zemljišta.

Novac koji je izdvojen za video-nadzor na Starom gradu u Bosanskoj Krupi ,bit će doznačen Centru za kulturu,obrazovanje i informisanje koja će provesti postupak javne nabavke i biti odgovorna za realizaciju ovog projekta.

Podršku, bez rasprave je dobila i izmjena Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa.Razlozi donošenja ove odluke je u usklađivanju s cijenama usluga obveznika komunalne takse koji imaju postavljene uređaje (opremu) na svakoj pojedinačnoj lokaciji na kojoj je instaliran uređaj za prijenos električne energije na području bosanskokrupske općine,a koje se koriste u obavljanju registrovane djelatnosti.Tako se uduplao tarifni odjel 8.

Računi za električnu energiju ulične rasvjete u Bosanskoj Krupi su drastično povećani,tako je općina iznašla da na ovaj način nadomjestisredstva kojim će te račune moći uredno plaćati.

Nije bilo prigovora ni na Odluku o izmjeni odluke o plaćama i naknadama uposlenika u općinskim organima koja je usklađena s potpisanim kolektivnim ugovorom na nivou Federacije u decembru mjesecu,koja, kako je obrazložio općinski načelnik, donosi dosta novih prava i novi način obračuna plata uposlenika.

Briga o natalitetu

Još jedna veoma važna,recimo i pohvalna odluka je usvojena na petnaestoj sjednici,a posebno je važna za porodilje,odnosno za porodice koje će dobiti prinovu.Visina jednokratne pomoći porodiljama za jedno dijete se znatno uvećala.Samohrane nezaposlene majke dobiće 1000 konvertibilnih maraka,a zaposlene samohrane majke 500.Toliko će dobiti i roditelji koji su oba nezaposlena,kada dobiju prinovu,dok će porodica s bebom u kojoj je zaposlen samo jedan roditelj biti potpomognuta s 300 konvertibilnih maraka.Uz to pojednostavljena je i procedura za dobivanje ovih sredstava.

U programu značajnih datuma i 24.decembar

Vijećnici i vijećnice su usvojili i program komunalne potrošnje Općine Bosanska Krupa za 2022. godinu,a jednoglasno je usvojen i prijedlog da se dopuni Odluka o značajnih datuma za Općinu Bosanska Krupa,te da se u značajne događaje uvrsti već ustanovljeni datum-24.decembar kao Dan sjećanja na oslobađanje podgrmečkih sela,značajne oslobodilačke operacije u kojoj je živote ostavilo šest pripadnika 503. i tri borca bosanskokrupske 511.slavne brdske brigade.

Na petnaestoj sjednici prihvaćene su i dva razrješenja i dva imenovanja u Skupštinama JKP „10 juli“i JP Radija Bosanska Krupa.Razriješeni su dosadašnji članovi Samir Suljkanović i Himzo Bužimkić,a birani su Hasan Komić i Alibegović Elvis.

Bez rasprave je usvojen prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog dalekovoda „Žegar“,a prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti o izmjenama na pravila o izmjenama pravila JU “Centra za kulturu,obrazovanje i informisanje” je odlučivanje o svim imenovanjima se ponovo vratilo u ingerencije općinskog načelnika.

Usvojen program korištenja poljoprivrednog zemljišta

Usvojen je i prijedlog Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području bosanskokrupske općine.Inače Program koji se do sada koristio donesen je još 2014. godine i Općina je imala obavezu da ugradi sve novine u ovoj oblasti,po uputama nadležnog Ministarstva.Posebno su značajni podaci o korištenju poljoprivrednog zemljišta,kao i površine koje mogu ići u zakup,a posebno je razrađen zakup koji je u ingerenciji Općine.Koncesije daje Vlada USK-a,na prijedlog Ministrastva poljoprivrede,a zakup Općina.Općina Bosanska Krupa ima 11% zemljišta u vlasništvu države,od toga 6% obradivog zemljišta i 5% pašnjaka,tim da o pašnjacima odlučuje kantonalno Ministarstvo.U programu su ustanovljene zone,način korištenja zemljišta,proizvodne sposobnosti i kvaliteta zemljišta.Inače,Općina Bosanska Krupa je imala do sada 46 ugovara o zakupu,od kojih je zbog neredovnog plaćanja 15 raskinuto.U međuvremenu su neki od korisnika odustali od zakupa,nisu bili zainteresirani za nastavak proizvodnje,tako da sada je na snazi 15 zakupa.Usvajanje programa je također uvjet da bi Općina mogla raspisati javni poziv za javni zakup zemljištaXV sjednica OV 18

Zadovoljstvo radom Jedinstvenog općinskog organa,općinskog načelnika i Centra za socijalni rad

Bez diskusije potrebnu podršku članova Općinskog vijeća je dobio Izvještaj o radu Jedinstvenog organa općine Bosanska Krupa za prošlu i program rada za ovu godinu,kao i Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i radu općinskog načelnika za prošlu i program rada za ovu godinu.

Uz novinu u radu koju žele realizirati u ovoj godini,odnosno približiti svoje usluge u mjesnim zajednicama,usvojen je izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad za prošlu i program rada za ovu godinu.

Vijećnici i vijećnice su se upoznali s informacijom Policijske stanice za mjesec decembar koja govori o zabilježenim kretanjima na području općine koje prati policija.

Tonski snimak 15.sjednice OV-a emitovati će se u nedjelju,6.marta od 12,30 sati.

Dževada Štancl/RadioK

Podijeli ovaj članak