JAVNI POZIV ZAN NAJBOLJI LITERARNI I NAJBOLJI LIKOVNI RAD NA TEMU: 1. MART DAN NEZAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

2 min. čitanja

BOSNA I HERCEGOVINA/FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON/GRAD BOSANSKA KRUPA
JU „CENTAR ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I INFORMISANJE““ BOSANSKA KRUPA

Povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa, raspisuje:

JAVNI POZIV
za najbolji literarni i najbolji likovni rad na temu:
1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine: Kulturni spomenici
Bosne i Hercegovine (tvrđave, mostovi, itd.)

I Opći uvjeti:
1. da rad nije ranije dostavljan na natječaje
2. za literarni rad da tekst nije duži od jedne kucane stranice
3. za likovne radove slobodna tehnika na formatu A3 (blok br. 5)
II Posebni uvjeti:
1. pravo učešća imaju učenici osnovnih škola sa područja grada Bosanska Krupa,
2. jedan učenik može dostaviti najviše jedan rad,
3. na poleđini rada učenici su obavezni napisati (ime i prezime, naziv škole, nastavnik i razred),
4. za literarne radove svaka škola može poslati do 5 radova iz svake kategorije čiju selekciju vrši predmetni nastavnik,
5. za likovne radove svaka škola može poslati do 10 radova iz svake kategorije čiju selekciju vrši predmetni nastavnik.

III Organizator će izvršiti izbor i nagraditi najuspješnije radove za prva tri mjesta u kategorijama od prvog do petog i od šestog do devetog razreda.

IV Radove dostaviti adresu: Javna ustanova „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa ulica Trg Avde Ćuka bb 77 240 Bosanska Krupa, posredstvom predmetnog nastavnika.
V Javni poziv ostaje otvoren do 16.02.2024. godine. Radovi učenika koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva neće biti razmatrani.

Podijeli ovaj članak