Javni poziv za zakup mobilnih kućica u okviru manifestacije „Zimska priča 2022“

4 min. čitanja

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona» broj: 8/11) i člana 4. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora, sportskih terena i mobilnih kućica Općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 9/19, 1/20 i 3/21), Gradonačelnik grada Bosanska Krupa, objavljuje

JAVNI POZIV
za zakup mobilnih kućica u okviru manifestacije „Zimska priča 2022“

I Predmet Javnog poziva

Ovim Javnim pozivu prikupljaju se prijave za zakup mobilnih kućica u okviru manifestacije „Zimska priča 2022“

II Subjekti koji se mogu prijaviti na Javni poziv

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju:

– poduzetnici koji su registrirani kao fizička lica,
– pravna lica,
– fizička lica,
– političke stranke, klubovi vijećnika koji učestvuju u radu Gradskog vijeća i parlamentarne grupe Gradskog vijeća,
– udruženja, neformalne grupe građana, organizacije i vjerske zajednice,
– organi Države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona i Grada Bosanska Krupa,
– mjesne zajednice,
– javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Unsko-sanski kanton i Grad Bosanska Krupa,
– institucije obrazovanja.

III Lokacija zakupa mobilnih kućica

Zakup se daje za 3 mobilne kućice u Pješačkoj zoni koja obuhvata dio ulice Patriotske lige od drvenog mosta do križanja sa ulicom Stari grad u Gradu Bosanska Krupa i 1 mobilnu kućicu u I Zoni u ulici Čaršija u Bosanskoj Otoci, za period od 24.12.2022. (subota) – 01.01.2023. (nedjelja)

Zakup mobilnih kućica dimenzija 1.5 x 2.5 m se daje u svrhu prodaje/izlaganja pića, prehrambenih i prazničnih proizvoda uz plaćanje zakupnine za navedeni period.

Početna cijena zakupnine za svaku mobilnu kućicu koja je predmet zakupa iznosi 18,75 KM, a ukupna cijena za predviđene dane manifestacije u periodu od 24.12.2022.-01.01.2023.godine iznosi 168,75 KM.

Grad Bosanska Krupa raspolaže sa 4 (četiri) mobilne kućice.

Zainteresovani moraju osigurati potrebnu opremu za rad, te eventualno dekoracije kojima će dekorisati kućice.

IV Način podnošenja prijave

1.Prijave za ovaj Javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici i šalteru Grada Bosanska Krupa.

Uz popunjen prijavni obrazac, podnositelj je obavezan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica (ovjerena fotokopija koja nije starija od 6 mjeseci) ako prijavu podnosi pravno lice,
– Rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti (ovjerena fotokopija koja nije starija od 6 mjeseci) ako prijavu podnosi fizičko lice registrovano za obavljanje samostalne djelatnosti,
– ovjerena kopija lične karte, ako prijavu podnosi fizičko lice ili lice ispred neformalne grupe,
– Rješenje o upisu u registar udruženja ako prijavu podnosi udruženje,
– odgovarajući dokaz kojim se dokazuje da podnosilac prijave pripada određenoj kategoriji (udruženjima, vjerskim zajednicama i sl.).

V Provođenje Javnog poziva

Postupak otvaranja prijave, utvrđivanja formalne ispravnosti i najpovoljnije prijave utvrđuje Komisija koju imenuje Gradonačelnik koja se sastoji od tri člana.
U slučaju da dva ili više učesnika na Javnom pozivu ponude isti iznos zakupnine po m2 Komisija kao najpovoljniju će prihvatiti prijavu koja je ranije pristigla.

VI Trajanje Javnog poziva i podnošenje prijava

Javni poziv ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja.
Prijave na Javni poziv sa popratnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na šalteru Grada Bosanska Krupa ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu Grad Bosanska Krupa, ulica Terzića bb, 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za zakup mobilnih kućica u okviru manifestacije Zimska priča 2022“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremen prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijava se vrši preko prijavnog obrasca koji je sastavni dio ovog poziva.

Preuzmite Prijavni-obrazac_Zimska priča 2022

Podijeli ovaj članak