Javni poziv proizvođačima krastavca kornišona za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje krastavca kornišona i proizvođačima jagodičastog voća za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje jagodičastog voća; maline i kupine

5 min. čitanja

Na osnovu člana 4. i člana 5. Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta za 2022. godinu – Poticaj za poljoprivredu (“Sl. glasnik Grada Bosanska Krupa”, broj: 6/22) i člana 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta za 2022.godinu – Poticaj za poljoprivredu („Sl. glasnik Grada Bos. Krupa“ broj: 10/22), Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
proizvođačima krastavca kornišona za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje krastavca kornišona i proizvođačima jagodičastog voća za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje jagodičastog voća; maline i kupine

I Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa objavljuje Javni poziv proizvođačima krastavca kornišona za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje krastavca kornišona i proizvođačima jagodičastog voća; maline i kupine za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje jagodičastog voća; maline i kupine.

II Uslovi za ostvarivanje prava

Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Budžeta za 2022. godinu – Poticaji za poljoprivredu, imaju pravna i fizička lica koja imaju prebivalište na području grada Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, što se dokazuje uvidom u registar.

III Kriteriji i način realizacije

Sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje krastavca kornišona

Pravo na novčanu podršku za proizvodnju krastavca imaju proizvođači koji proizvedu i
plasiraju krastavac na tržište registriranom prerađivaču ili otkupljivaču.
Visina novčane podrške za proizvedeni i predati kilogram krastavca predstavlja odnos
planiranog iznosa sredstava za ovu vrstu podrške i ukupno proizvedene-predate količine
krastavca u količini do 5.000 kg po podnesenim zahtjevima proizvođača.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku, po objavljenom Javnom pozivu, proizvođači
su obavezni uz zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:
a) Potpisan Ugovor sa prerađivačem ili otkupljivačem
b) Dokaz o predatim količinama krastavca, potpisan i ovjeren raster otkupa od strane
otkupljivača
Dokumenti koji se prilažu trebaju biti originali ili ovjerene kopije.
Po podnesenim zahtjevima izvršiti će se obračun novčane podrške za svakog korisnika i
donijeti akt o odobravanju i isplati sredstava.

Sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje jagodičastog voća; maline i kupine

Pravo na novčanu podršku za proizvodnju maline i kupine imaju proizvođači koji
proizvedu i plasiraju malinu i kupinu na tržište registriranom prerađivaču ili otkupljivaču.
Visina novčane podrške za proizvedeni i predati kilogram maline i kupine predstavlja
odnos planiranog iznosa sredstava za ovu vrstu podrške i ukupne proizvedene-predate
maline i kupine u količini do 5.000 kg po podnesenim zahtjevima proizvođača.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku, po objavljenom Javnom pozivu, proizvođači
su obavezni uz zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:
a) Potpisan Ugovor sa prerađivačem ili otkupljivačem
b) Dokaz o predatim količinama maline i kupine, potpisan i ovjeren raster otkupa od strane
otkupljivača.
Dokumenti koji se prilažu trebaju biti originali ili ovjerene kopije.
Po podnesenim zahtjevima izvršiti će se obračun novčane podrške za svakog korisnika i
donijeti akt o odobravanju i isplati sredstava.
Proizvođači koji u uzgoju imaju i malinu i kupinu podnose jedan zahtjev za novčanu podršku
i istima se obračunava iznos do 5000 kg za obje kulture zajedno.

IV Postupak i provedba

Zahtjev se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem pisarnice.
Obrazac zahtjeva se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Grada Bosanska Krupa.
Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici Grada i oglasnim pločama i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici: www.gradbosanskakrupa.ba.

Nadležna služba, po zatvaranju javnog poziva, će po podnesenim zahtjevima izvršiti obračun novčane podrške za svakog korisnika i sačiniti Listu aplikanata koji ispunjavaju uslove i Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove javnog poziva koje će se objaviti na zvaničnoj web stranici Grada i oglasnim pločama.

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti rješenjem na koje nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.
Aplikantima koji ne ispunjavaju uvjete dostavit će se obavijest na koju isti imaju pravo žalbe u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.
Rješenje o ostvarivanju prava na poticaj donijet će se za aplikante koji ispunjavaju uvjete javnog poziva.
Na rješenje o ostvarivanju prava na poticaj nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.

Podijeli ovaj članak