JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

2 min. čitanja

DRUŠTVO “KRUPA KABINE” D.O.O. BOSANSKA KRUPA POZIVA SVE ODGOVORNE, POUZDANE I MOTIVIRANE OSOBE KOJE SE ŽELE PROFESIONALNO RAZVIJATI DA SE PRIJAVE NA

J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

I- NAZIV RADNOG MJESTA: POSLOVOĐA U VARIONI – 2 IZVRŠITELJA
II- OPIS POSLOVA:
– VRŠI PRAĆENJE I ORGANIZACIJU RADA, VODI EVIDENCIJE U RADNIM NALOZIMA O IZVRŠENIM POSLOVIMA;
– ODGOVARA ZA KVALITET PROIZVODA;
– ODGOVARA ZA PROVOĐENJE SISTEMA RADA U PROIZVODNOJ LINIJI;
– POVREMENO UPRAVLJA VILJUŠKAROM;
– OBAVLJA DRUGE POSLOVE U SVOJOJ STRUCI PO NALOGU NADLEŽNOG RUKOVODIOCA.
III – USLOV: SREDNJA STRUČNA SPREMA – TEHNIČKI SMIJER.

IV- TRAŽENE SPOSOBNOSTI:
– SAMOSTALNOST U RADU KAO I RAD U TIMU
– DOBRE ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE
– ŽELJA ZA DALJIM UČENJEM I USAVRŠAVANJEM
V- NUDIMO VAM:
– ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RAZDOBLJE DO TRI MJESECA UZ PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA SA NAMJEROM PRODUŽETKA UGOVORA NA NEODREĐENO VRIJEME;
– RAD U POTICAJNOJ I UGODNOJ ATMOSFERI;
– EDUKACIJU I STRUČNO USAVRŠAVANJE;
– PRILIKU ZA LIČNI I PROFESIONALNI RAST I RAZVOJ.
POZIVAJU SE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU NAVEDENE USLOVE DA PRIJAVU SA KRAĆOM BIOGRAFIJOM POŠALJU NA ADRESU:
“KRUPA KABINE” D.O.O.
ULICA UNSKA B.B.
BOSANKA KRUPA
ILI NA E-MAIL ADRESU: KRUPA@SIAC-GROUP.COM
OGLAS OSTAJE OTVOREN DO POPUNE RADNOG MJESTA.
VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI NA BROJ TELEFONA: 037/470-026.

Podijeli ovaj članak